Jo sí puc entrar

Des del nostre Ajuntament es posa en valor les dificultats a les quals s'enfronten en la seua vida diària les persones amb diversitat funcional per a poder accedir a una qualitat de vida digna i en aquest sentit l'accés als serveis i centres públics és de vital importància.

Una malaltia silenciosa com la diabetis, tan familiar com desconeguda, pot ser una de les causes de diversitat funcional. També hi ha altres causes no menys importants. La veritat és que, amb independència de la causa, tots i totes i cadascun de nosaltres i nosaltres de l'una o l'altra forma serem persones amb diversitat funcional, i necessitarem en algun moment de la nostra vida d'una accessibilitat adequada i òptima per a poder desenvolupar les nostres capacitats en un marc d'igualtat.

En este sentit, recollint les propostes veïnals i considerant la necessitat de sensibilització sobre este tema, s'informa els veïns i veïnes de Moixent que el nostre municipi aposta per la necessitat de sensibilitzar i facilitar l'accés a les persones que requereixen la companyia i guia d'un gos o una gossa pigall per a desenvolupar les seues capacitats en un marc d'igualtat.

Per això s'ha elaborat un cartell informatiu i indicatiu, que es col·locarà a l'entrada de les dependències i instal·lacions municipals per a donar a conéixer als veïns i veïnes de Moixent la permissivitat d'accés als gossos d'assistència que acompanyen a les persones amb discapacitat titulars d'aquests, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 12/2003 , de 10 d'abril, de la Generalitat , sobre Gossos d'Assistència per a Persones amb Discapacitats, quedant l'exercici del dret d'admissió únicament condicionat i limitat per les prescripcions d'aquesta Llei i de la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.