Perfil del Contractant

Les licitacions iniciades des d'el dia 9 de març de 2018 es publicaran al perfil del contractant de l'Estat.

CONTRACTACIO SERVEI D'ASSESSORAMENT I REPRESENTACIÓ

El proper 20 d'abril a les 12:00 es reunirà la taula de contractació per l'obertura dels sobre A i en el seu cas B i C.

Taula de contractació de data 20 d'abril de 2018 (punxe ací)

El proper 4 de juny a les 11:30 hores en el saló de plens municipal es celebrarà taula de contractació per rebre informe tècnic de les propostes presentades.