Policia local

PRESENTACIÓ

La Regidora de Policia Local i Seguretat Ciutadana i l'Oficial Cap de la Policia Local de Moixent, en nom de tot el col·lectiu, els donen la benvinguda a aquest apartat.

L'acostament del Cos de Policia Local a la ciutadania i donar un servici ampli i de qualitat, i millorar cada vegada més amb la col·laboració de tots, ho considerem necessari i essencial.

Volem informar-los de quina és la realitat de la Policia Local i de tot allò que els puga ser d'interès i que està directament vinculat a aspectes de la circulació, policia administrativa i seguretat ciutadana. Amb el compromís d'aconseguir una Policia moderna i amb visió de futur, procurant una relació amb el ciutadà de col·laboració mútua i oferint una via de serveis on tots els suggeriments puguen ser atesos.

 

ON ESTEM

Plaça de la Hispanitat núm. 3

Telèfon: 616 948 485

Fax: 962 261 168

 

CONSELLS POLICIALS

 1. Accidents de trànsit

Quan vostè es trobe amb un accident de trànsit haurà de tindre molt presents les recomanacions següents:

 1. En primer lloc s'haurà d'evitar l'agreujament del mateix. Per això s'haurà de senyalitzar convenientment el mateix, no circulant per la calçada on puga ser aconseguit per un altre vehicle. Si hi ha foc caldrà apagar-ho amb els mitjans disponibles o requerint el servici de Bombers; en el cas que l'incendi no s'haja produït, s'evitarà tota possibilitat del mateix, llevant les claus de contacte. S'evitarà fumar, encendre mistos, etc., en les proximitats del mateix.

 1. S'avisarà del succés a les Forces i Cossos de Seguretat pertinents. Si és en la localitat, cridant al telèfon 616 948 485 de la Policia Local, mentre que si és en carretera, s'haurà de marcar el telèfon 062 de la Guàrdia Civil. Igualment es podrà utilitzar el telèfon d'emergències 112.

 1. En el cas que existisquen ferits es procurarà moure'ls el mínim possible, evitant estirar d'ells i abrigar-los, a l'espera de l'arribada dels servicis corresponents.

 1. Si vostè haguera sigut testimoni presencial de l'accident fes-ho saber als policies que intervinguen.

 

 1. Informació al lesionat en accidents de trànsit

Si ha patit vostè o alguna persona pròxima un accident de trànsit, li suggerim que preste atenció a les indicacions següents:

 

 1. Per regla general, només podrà obrir-se la investigació judicial en el cas que s'hagen produït LESIONS, i el propi accidentat denuncie els fets.

 1. Esta denúncia haurà de presentar-se, necessàriament, abans de que hagen transcorregut SIS MESOS des del dia de l'accident, en el Jutjat de Guàrdia, Comissàries de Policia Nacional, en la Policia Local o Quarter de la Guàrdia Civil. Encara que li advertim que l'atestat de Policia, Guàrdia Civil o el comunicat d'assistència sanitària no substituïxen a la denúncia que necessàriament ha de formular. Les Companyies d'Assegurances solen prestar assessorament tècnic i legal als seus assegurats per a la redacció de la denúncia.

 1. Si l'accidentat es troba impossibilitat de firmar la denúncia, qualsevol acostat podrà formular la mateixa, fent constar expressament esta circumstància, o podrà posar-ho del Fiscal. En cas de mort, denunciaran els hereus.

 1. Sàpiga que pot resultar-li convenient arribar a un acord entre Companyies d'Assegurances, que evitaria el juí. 

 1. Si en el seu accident no va haver-hi lesions, sinó només danys i desperfectes en el vehicle, haurà d'interposar una demanda civil, assessorant-se amb un advocat.

 

 1. Auxili a altres conductors

La solidaritat en cas d'accident circulatori pot contribuir a salvar moltes vides i a reduir significativament la gravetat de les lesions de les víctimes. Per això en el vigent Codi Penal s'imposa a tots els usuaris (conductors, passatgers, vianants, etc.) l'obligació de prestar i demandar ajuda en estos casos, castigant l'omissió del deure de socors amb multa de 3 a 12 mesos, i augmentant-la fins a arribar a presó de 2 anys i multa de 24 mesos, si qui nega l'ajuda és el conductor que va ocasionar l'accident. L'impacte que produïx presenciar un sinistre pot provocar una situació de caos, nervis, i descontrol, perquè no es perden estos primers minuts en accions inútils és necessari dur a terme els consells següents:

 

 1. Detindre's quan siga possible i apagar el motor, on no s'obstaculitze usant la senyalització d'avaria per a no provocar nous contratemps.

 1. Apagar l'encesa dels vehicles implicats, si fóra necessari i presenyalitzar el lloc per a alertar a la resta de conductors (aproximadament 100 metres abans en autovies i autopistes i 50 en la resta).

 1. Sol·licitar o fer que sol·liciten immediatament ajuda sanitària i que s'avise a l'autoritat o els seus agents. Ha de proporcionar, la informació el més fidel possible a les circumstàncies del fet, perquè d'això depén que arribe l'ajuda més apropiada.

 1. No moure als ferits, excepte risc d'incendi o caiguda. Si es tracta d'un motorista, mai ha de llevar-li el casc, perquè pot causar-li, encara sense voler-ho, lesions irreversibles.

 

 1. Dispositius de retenció infantil

FRAGILITAT

La població infantil té una vulnerabilitat major en els accidents que els adult tant pels seus aspectes físics, com de comportament. Durant els primers mesos de vida patixen un indenfensió absoluta, i d'1 fins a 4 anys aproximadament, manifesten una incansable mobilitat adoptant postures i situacions perilloses dins d'un vehicle.

 

PROTECCIÓ

Per a compensar la seua debilitat, utilitze sempre sistemes de retenció específics com a cadires, cucuts, coixins elevadores; exigisca models homologats: mai pense que en braços van més subjectes, perquè a més de 5 km/h un adult no podria subjectar-ho en cas d'accident o frenada; si el cotxe disposa de coixí de seguretat per al passatger de l'assentisc davanter col·locar el xiquet en l'assentisc posterior; si no disposa de dispositiu infantil, és preferible usar el cinturó a què el xiquet viatge sense cap subjecció; i, finalment, siga exemple, corde's sempre el cinturó, la qual cosa vegen, faran sempre.

 

 1. Pluja i vents

Sobretot a la tardor, existeix sempre el risc de fortes trombes de pluja i vents. Per a més seguretat en estes circumstàncies seguisca aquests consells:

 

 1. Assegure les portes exteriors i finestres. Baixe o tancament les persianes sobre guies.

 1. Retire de balcons, terrasses i miradors tots els objectes que puguen ser portats pel vent, com ara tests, mobles, ombrel·les, adorns, etc,..., ja que es convertixen en elements perillosos per a les persones.

 1. Arreplegue i assegure els tendals, així com les persianes no incrustades en guies.

 1. Referme antenes de T.V. i radiofonia, anuncis elèctrics, bastides, grues i en general aquells elements de la seua vivenda o lloc de treball que puguen caure a la vía pública.

 1. No es protegisca del vent junt amb murs, tàpies, tanques o arbres, pel perill de caiguda total o parcial dels mateixos. Transite amb precaució per carrers, en especials en les vies estretes amb edificacions antigues o en construcció, pel perill de despreniment de cornises, teules i altres elements.

 1. Revise periòdicament la coberta, terrassa, canalons, baixants i desaigües de terrasses, eliminant els elements que obturen la circulació i evacuació de l'aigua de pluja, evitant inundacions i sobrecàrrega en les mateixes. Revise el funcionament correcte dels desaigües i grups de bombament d'extracció de l'aigua en garatges i soterranis.

 1. No tocar fanals, cables ni pals del línia elèctrica. Desconnecte els aparells elèctrics i antenes de T.V. durant les tempestats.

 1. Conduïsca amb precaució. Procure no circular junt amb arbratges, ni estacione el seu vehicle davall els mateixos, ni en les proximitats de murs, tàpies o tanques.

 1. Davant de qualsevol situació de risc, cride a la Policia o els Bombers.

 

 1. Vianants

Seguisca sempre estos consells:

 1. Utilitze els passos per a vianants. Amb això disminuirà en més d'un cinquanta per cent el risc de ser atropellat.

 1. En els passos de vianants, camine sempre per la zona més allunyada de la direcció dels cotxes; és on menys accidents es produïxen.

 1. Encreuament els carrers pel camí més curt, sempre en línea recta, mai en diagonal. Com menys metres recórrega, menor serà el risc.

 1. Preste molta atenció a l'eixida dels garatges. És una zona especialment perillosa per als vianants.

 1. Camine el més lluny que puga de la calçada i no vaja mai junt amb el rastell de la vorera. Amb això evitarà caigudes i possibles atropells.

 1. Tinga atenció amb els vehicles llargs quan giren (autobusos, camions, etc.); les rodes posteriors es tanquen respecte a les davanteres i és fàcil patir un atropell.

 1. Creuar sempre per darrere dels autobusos, mai per davant. Amb això aconseguirà veure i ser vist pels vehicles que circulen.

 1. Si durant l'encreuament d'un carrer apareix algun vehicle inesperadament, detinga's sense vacil.lacions i espere que passe.

 1. A la nit procure creuar el carrer per una zona il·luminada. Així podrà ser vist pels vehicles que circulen.

 

 1. Prevenció d'incendis en la llar

INSTAL.LACIONS

 1. Revisar periòdicament calderes de calefacció i calfadors.

 1. Tancar la clau de gas quan no s'utilitze. Si s'advertix olor de gas, ventilar l'habitació.

 1. Canviar periòdicament els conductes flexibles de la instal.lació de gas.

 1. Desconnectar els aparells elèctrics que no s'usen. No sobrecarregar els endolls, amb diversos aparells.

 1. No manipular en la xarxa elèctrica amb el sòl mullat.

 1. Col·locar els fusibles adequats a la potència elèctrica contractada.

 1. Revisar les instal·lacions defectuoses per un tècnic especialitzat.

 

FUMADORS

 1. No oblidar cigarrets enceses i utilitzar cendrers grans.

 1. No fumar mai en el llit.

 1. No fumar mentres s'utilitzen matèries inflamables.

 

ELECTRODOMÈSTICS

 • Llegir atentament les instruccions dels electrodomèstics i utilitzar-los correctament.

 

CUINA

 1. Evitar que els xiquets juguen en la cuina.

 1. No emmagatzemar ni manipular líquids inflamables en la cuina.

 1. Col·locar les paelles en el foc de la forma que no sobreïsquen els mànecs.

 1. Si s'incendia una paella, col.loque una tapadora o drap humit sobre ella. No cuinar amb vestits de mànega ampla.

 

XIMENERES

 1. Col·locar pantalles de protecció en les ximeneres.

 1. No deixar enceses mai les ximeneres, si s'absenta o se'n va a dormir.

 1. Netejar periòdicament les ximeneres.

 1. No deixar que els xiquets juguen amb mistos o misteres o que tiren objectes al foc.

 

ESTUFES

 1. No col·locar mai estufes prop de mobles o cortines.

 1. No posar a assecar enamores a l'abric d'estufes o brasers.

 1. Vigilar els brasers i estufes que estiguen col·locats davall o junt amb taules lliteres.

 

ACTUACIÓ EN CASOS D'INCENDI

 1. Conèixer les possibles vies de fuga. Conservar la calma.

 1. Intentar apagar el foc, només se és xicotet i es pot controlar.

 1. A l'abandonar el lloc incendiat: tancar les portes a l'eixir i gatejar si haguera fum. No utilitzar els ascensors com a via d'evacuació.

 1. Si s'incendia la roba, no córrer. Tombar-se en el sòl i rodar sobre si mateix.

 1. Avisar als bombers.

 1. Tallar el corrent elèctric i l'entrada de gas.

 1. Si s'intenta apagar-ho, situar-se entre el foc i la via de fuga.

 

EN CAS DE NO PODER ABANDONAR LA VIVENDA PEL FOC O EL FUM

 1. Tancar-se en una habitació.

 1. Tapar les ranures de la porta amb draps preferiblement mullats per a evitar que entre fum.

 1. Fer-se veure per la finestra.

 

 1. Prevenció de robatoris

ROBATORIS EN VIA PÚBLICA

Els més freqüents i coneguts són el "tirón" i la "sirla" o robatori amb intimidació, usant normalment una arma blanca (navaixa, ganivet, etc.).

 

Al primer d'ells se li pot fer front caminant per la vorera i portant els objectes que portem (bossa de mà, maletí, etc.) pel costat de la paret i sempre que es puga en direcció contrària què circulen els vehicles. Igualment és aconsellable no ostentar les joies que podem portar en el coll (collars, cadenes, etc.).

 

Quant al segon el recomanable és caminar sempre per zones transitades. Si és en hores nocturnes fer-ho per carrers il·luminades i si és possible acompanyats. Una acció que normalment dóna bons resultats és, quan sospitem que una persona intenta cometre sobre nosaltres un acte delictiu, mirar-ho directament als ulls, sense apartar la vista del mateix. Si encara així intenta atracar-nos tindrem una visió perfecta de la seua cara per a posteriorment descriure-li-la a la Policia.

 

No obstant si som víctimes d'un delicte d'estos tipus el recomanable memoritzar les majors dades possibles de l'autor o autors, com ara raça, pèl, altura i vestimenta. En el cas que haja utilitzat algun tipus de vehicle és molt convenient recordar la marca, model, color i matrícula, així com signes distintius: colps o abonyegaments, adhesius, etc. És molt aconsellable que quan patim un robatori d'estes característiques procedir a cridar per telèfon de forma immediata a les Forces i Cossos de Seguretat.

 

ROBATORIS EN VIVIENDES

Hi ha pautes de comportament per a fer més difícil la visita dels "amigos de lo ajeno" al nostre domicili quan estem absents del mateix:

 

 1. No comentar a persones desconegudes la nostra absència.

 1. No parlar amb coneguts sobre tal qüestió en públic.

 1. No deixar còpies de les claus del domicili en "perfectos escondites".

 1. Procurar que un amic o veí ens arreplegue la correspondència de la bústia.

 1. Facilitar a un veí un telèfon on puga localitzar-nos.

 1. Si és possible instal·lar un temporitzador que encenga alguna llum de la vivenda a determinades hores, així com que pose en marxa la ràdio per exemple.

 

Si a la nostra volta comprovem que la nostra vivenda ha sigut visitada pels "cacos" NO TOCAR RES i dirigir-se immediatament, una vegada fet inventari dels objectes que ens falten, a les dependències policials més pròximes a fi d'interposar denúncia, on serem informats dels tràmits que s'ha de seguir.

 

ROBATORIS EN VEHICLES

Són un dels delictes més freqüents i al mateix temps més fàcil es poden impedir.

 

És suficient no deixar res de valor en l'interior del vehicle. Si pel motiu que siga (treball, viatge, etc.) això és impossible, és convenient que mai quede res a la vista, però no es deurà de guardar a l'arribada al lloc d'aparcament, sinó abans, per a així no ser observats amagant els objectes. No obstant sempre serà preferible estacionar el vehicle en un aparcament vigilat.

 

 1. Revisions del gas

SI LA SEUA INSTAL.LACIÓ ÉS DE GAS BUTÀ, VOSTÉ HA DE SABER

 

És obligació seua com a usuari mantindre en bon estat la seua instal·lació de gas butà o propà, i per a això deu de sol·licitar una revisió de la mateixa cada cinc anys a qualsevol empresa instal·ladora que estiga legalment autoritzada. Aquesta empresa omplirà un certificat de revisió per triplicat, quedant un exemplar poder d'aquesta, un altre deu guardar-se'l vostè. I el tercer s'enviarà a l'empresa subministradora.

 

Així mateix és la seua obligació mantindre en bones condicions les gomes, abraçadores i regulador de la bombona. En relació amb les gomes recorde que no té perquè canviar-les sinó estan defectuoses o caducades (la data de caducitat està indicada en les mateixes). En el cas que observe que cal substituir-les, pot:

 

 1. Efectuar vostè mateix la substitució del tub, adquirint en qualsevol empresa distribuïdora el dit material que haurà d'estar degudament homologat. És important que al col·locar-ho dilate els extrems amb aigua molt calenta, no els creme.

 1. Sol·licitar que realitze el servici l'empresa subministradora de gas.

 1. Sol·licitar que realitze el servici qualsevol empresa instal·ladora que estiga autoritzada.

 

En els dos últims casos és aconsellable que demane pressupost del servici i dels recanvis, perquè hi ha grans diferències entre unes empreses i altres.

 

El regulador i les abraçadores de les bombones de butà no tenen caducitat determinada. Si el canvi fora aconsellable pel seu estat o per avaria, l'instal·lador li ho tindrà que indicar a vostè, i si ho considera oportú, acceptarà o no la seua substitució.

 

Les peces canviades són de la seua propietat i ha de demanar que les deixen en el seu poder a fi de reclamar, si és el cas.

 

Tinga en compte que el canvi de les gomes, abraçadores o reguladors no implica que la revisió de les instal·lacions s'haja efectuat, perquè esta operació és molt més complexa, a més una vegada finalitzada han d'expedir el mencionat certificat de revisió. A pesar que és el consumidor qui ha de sol·licitar la revisió de la seua instal·lació, moltes empreses dedicades a la instal·lació de gas envien al seu personal a oferir els seus servicis en els propis domicilis dels usuaris. Si açò li ocorre deu de tindre en compte que no està obligat a acceptar el servici que li oferixen, ni per descomptat a deixar passar al seu domicili al dit personal. Si a pesar de no haver sol·licitat el servici vol acceptar l'oferta de l'empresa i efectuar la revisió o substitució de peces, en primer lloc demane a l'inspector que s'identifique per mitjà de la presentació del carnet d'instal·lador de gas autoritzat per la Conselleria d'Indústria i Comerç, i a continuació tinga presents els consells esmentats.

 

Recorde que si no complix amb l'obligació de mantindre les instal·lacions en bon estat, o no remitent el certificat de revisió transcorreguts els citats cinc anys a l'Empresa subministradora, esta podrà tallar-li el subministrament de gas. Abans de produir-se el tall rebrà en el seu domicili avís de la companyia.

 

 1. Tendència d'animals domèstics

Contínuament les Policies Locals reben nombroses queixes de veïns relacionades amb les molèsties que suposen els gossos solts:

 

 1. Embruten voreres i parcs.

 1. Molesten als conductors, ciclistes i vianants.

 1. Furguen entre les plantes i espatllen els jardins.

 1. Alguns, inclús espanten als vianants.

 

Per això, cal respectar les normes que són de compliment obligatori:

 

 1. Els gossos han de ser conduïts en llocs públics subjectes per una corretja o cadena. Les que són extensibles, permeten una gran llibertat de moviments sense perdre el necessari control sobre l'animal. Els gossos i altres animals podran estar solts en les zones que autoritze o fite l'Ajuntament, a excepció dels inclosos en el subregistre d'animals potencialment perillosos.

 1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que conduïsquen gossos i altres animals, impediran que estos depositen les seues dejeccions en vies públiques, jardins, passejos i en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants o llocs de jocs. En el cas que les dejeccions queden depositades en llocs no permesos, voreres, zona de vianants o de jocs, etc. El conductor de l'animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, inclús havent de netejar la part de via pública que haguera sigut afectada.

 1. Alguns gossos han de portar boç si la seua agresivitat així ho fa aconsellable o està inclús en el subregistre d'animals potencialment perillosos. És obligatori en els casos en què l'animal haja mossegat a alguna persona.

 

 1. Utilització de material pirotècnic

Els consells que destaquen els policies són els següents:

 

 1. No guardes artefactes pirotècnics entre les robes ni en les butxaques.

 1. No manipules els seus components, ni extragues el seu contingut.

 1. Mai els encengues a costat o prop d'altres artificis.

 1. A l'utilitzar-los en la via pública no oblides que el carrer és de tots i que no a tots els agrada.

 1. Procura no molestar amb la teua actitud. Perquè altres no et molesten amb la seua.

 1. Adquirix els articles només a comerciants i professionals autoritzats per a això.

 1. No guardes estos articles, mai, a casa.

 1. Utilitza'ls en espais oberts sense risc d'incendi.

 

Les normes concretes per als distints tipus de materials pirotècnics són les següents:

           

VOLADORS

 • No utilitzar mai si el timó (canya) està trencat o danyat.

 • No utilitzar amb la mà.

 • Mai dirigir ni llançar cap a persones o coses.

 • Col·locar-ho en posició vertical.

 

PETARDS O MASCLETS

 • No subjectar en la mà una vegada encesa.

 • No llançar contres altres persones o coses.

 • No introduir en botelles, llandes i semblants, produïxen una metralla molt perillosa.

 

TRAQUES

 • Estendre totalment en el sòl, separant-la de vehicles, cases i persones. El tro final deu de tindre una separació almenys de deu metres.

 • Deixar la metxa al descobert obrint almenys quinze centímetres de paper.

 

RODES

 • No utilitzar junt amb arbres secs o amb branques baixes.

 

CARCASSES

 • Utilitzar només el canó que se subministra.

 • Fixar el canó verticalment en sòl pla.

 • Col·locar la metxa per fora.

 • Descobrix la metxa deu centímetres i quan l'encengues mantín el més allunyat possible la mà i el cap, situar-se semiagachado i una vegada agarrada allunyar-se donant-li l'esquena.

 • No poses la cara ni una altra part del cos per damunt del canó una vegada encesa.

 

VOLCANS, CANDELES I FONTS

 • Deixar en el sòl, agarrar la metxa i allunyar-se.

 • Col·locar-ho en posició vertical i en sòl pla.

 • Correcamas i coets borratxos.

 • No subjectar en la mà, deixar en el sòl una vegada encesa.

 • No llançar contra persones i coses.

 • Només han d'utilitzar-se en llocs tancats de forma controlada i en actes i llocs autoritzats.

 

La reglamentació marca dos classes de productes pirotècnics que depenen de si poden ser venuts a menors. Entre els de la CLASSE I, aptes per a tots, es troben les bombetes japoneses, bengales amb furgadents de fusta o de fil d'aram, assortidors, sorpreses japoneses, fulminants de pirotècnica, voladors i semblants. Entre els de la CLASSE II, la venda dels quals està prohibida a menors de 18 anys, es troben les fonts, coets, rodes, volcans, tubs xiuladors, correcamas, traques, bengales, candeles romanes, sols, carcasses i semblants.

 

PREGUNTES FREQÜENTS

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Els accidents de trànsit poden ser amb víctimes o sense víctimes. 

 

Els accidents de trànsit amb víctimes o danys a béns municipals sempre requeriran la intervenció de la Policia Local. Per això si vostè és testimoni o es veu implicat en un accident d'aquest tipus li preguem que cride al 092, a fi de que tan ràpidament com siga possible es persone en el lloc una de les nostres dotacions a fi d'adoptar les mesures adequades.

 

En el cas dels accidents sense víctimes no és necessària la intervenció de la Policia Local. Serà prou amb l'ompliment del Part Europeu d'Accident o Part Amistós. El correcte ompliment d'aquest document permetrà una tramitació ràpida del sinistre entre les Companyies Asseguradores dels conductors implicats.

 

A L'HORA D'OMPLIR AQUEST PART EUROPEU D'ACCIDENT

Està imprès en el reves del Document del Part Europeu. Llija-ho amb calma. Eixirà guanyant si un dia desafortunat ha d'utilitzar-ho. Ójala! no haja d'utilitzar-ho mai.

 

Porte sempre un bolígraf en la guantera del vehicle. Perquè el segon full siga tan llegible com la primera, és necessari escriure amb bolígraf. Així, les Asseguradores dels dos conductors rebran cada una un exemplar idèntic i llegible de la mateixa Declaració Amistosa.

 

Precise amb testimonis o sense. Si no hi ha testimonis, cal escriure sense testimonis en el requadro corresponent. Si n'hi ha, escriure els seus noms, cognoms, domicili i telèfon. Si estos són passatgers dels vehicles implicats. indique-ho.

 

Òmpliga sempre l'última casella. L'imprès de la Declaració Amistosa enumera 17 circumstàncies possibles de l'accident per a conductor (Vehicle A i vehicle B). En l'última casella de cada columna A i B (sense numerar) haurà d'indicar el nombre de caselles (u, dos, ... cero) que ha omplit anteriorment.

Exemple: Circulació per carrils diferents. Si un dels vehicles, per exemple el A, avançava a l'altre canviant de carril, les dos caselles "adelantament" i "cambiant de carril", hauran de ser marcades amb una aspa (x). Com vostè ha marcat les caselles 10 i 11 deurà, al final de la columna A, indicar [2].

 

Atenció! Estacionament no és parada. Si un vehicle està parat (per exemple en un semàfor en roig), no assenyale la casella "estacionament" escriga "estaba parat" en l'espai reservat a les seues observacions.

 

Realitze el croquis amb atenció. Assenyale primer la posició i la direcció dels vehicles, així com l'eix de separació de calçades. En la dada 10 "indicar per una fletxa (®) el punt de xoc inicial", indique clarament el punt de xoc inicial i no l'emplaçament del dany.

 

Atenció a les contradiccions. Entre el croquis i les circumstàncies assenyalades amb una aspa (x). En este cas, les aspes (x) assenyalades en les caselles tenen més valor que el croquis.

 

Ferm i sol·licite la firma de l'altre conductor. Per a omplir bé la Declaració Amistosa, és necessari ser dos i entendre's. Perquè siga vàlida, ha de ser firmada amb bolígraf. Pels dos conductors. Una vegada firmada entregue una còpia a l'altre conductor. Si l'altre conductor es nega a firmar, anote la matrícula del vehicle, procure trobar testimonis i en el millor dels casos cride al 092. Redacte en qualsevol cas la seua Part Europeu i envie-ho a la seua Asseguradora.

 

Falta de documentació. En el cas que l'altra part vaja indocumentada o no tinga algun dels documents següents:

 

 • Permís de Conduir o Document Nacional d'Identitat.

 • Permís de Circulació del vehicle.

 • Rebut en vigor de la pòlissa de segur.

 

Cride al 616 948 485 perquè una de les nostres patrulles faça les gestions tendents a la classificació d'eixida falta de documentació.

 

En cas de col.lisió múltiple. Òmpliga una Declaració Amistosa amb el conductor que li precedia i una altra amb què anava darrere. Sí el vehicle ha sigut "projectat sobre el vehicle precedent", indique-ho en la casella de les "observacions" i precise en cada una de les Declaracions Amistoses que ha sigut projectat.

 

En cap cas deurà: Deixar que l'altre conductor òmpliga la part de la Declaració Amistosa reservada per a vosté. No firmar en blanc la Declaració Amistosa. Canviar les declaracions de l'altre conductor.

 

I abans que res no perda la calma. Tinga en compte que les Companyies Asseguradores estan precisament per a resoldre els problemes derivats dels accidents.

 

MOLÈSTIES PROVOCADES PER ESTABLIMENT PÚBLIC

En aquest cas no dubte a cridar al 616 948 485. Una de les nostres patrulles realitzarà denúncia, d'ofici, si el soroll és perceptible en el moment de la intervenció policial, o a requeriment. La denúncia es formula perquè no es perceben sorolls o molèsties per part dels policies actuants, havent de ser el reclamant el que ferm el requeriment perquè el butlletí de denúncia s'estenga.

 

En ambdós casos, als pocs dies s'efectuarà una inspecció al local causant de les molèsties per part dels tècnics del departament corresponent de l'Ajuntament de Moixent. Si es verifica que eixa reclamació està plenament justificada se sancionarà al local amb multa, podent arribar al tancament temporal o definitiu del mateix.

 

OBJECTES PERDUTS

De vegades nostres dotacions troben objectes perduts o oblidats en la via pública. En altres els són entregats per altres ciutadans. Eixos objectes es depositen en la Secció d'Objectes Perduts d'esta Policia.

 

Si vostè es troba algun objecte li recordem que segons el codi civil ha d'entregar-lo a una de les nostres dotacions o bé que ho deposite en les Dependències de Policia Local. Si al contrari ha perdut quelcom li aconsellem que  pregunte en les nostres dependències.

 

 

TELÈFONS D'INTERÉS:

EMERGÈNCIES: 112

VIOLÈNCIA DE GÈNERE: 016

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA: 116111

GUÀRDIA CIVIL: 062