Impresos-Recaptació

Ací poden trobar les instàncies relacionats amb la recaptació de tributs. S'hauran d'omplir i entregar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament.