Casa de la Cultura

Espai cultural obert on al llarg dels anys s'ha anat generant i desenvolupant una programació variada, amb propostes àmplies de diverses manifestacions escèniques, musicals, projeccions, exposicions i cursos, així com tot tipus d'actes culturals i socials.

 

Aquest espai es compartit pels següents departaments;

   - Biblioteca municipal.

   - Centre de formació de persones adultes.

   - Centre d'informació jovenil.

   - Escola de danses.

   - Escola d'escacs.