Ocupació pública municipal

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PERSONA ENCARREGADA DEL MANTENIMENT I NETEJA DE LA PISCINA MUNICIPAL.

 Bases per a encarregat del manteniment i neteja de la piscina municipal. Finalitza el plaç el 23 de juny de 2020.

Llistat definitiu manteniment i neteja de la piscina municipal

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CONSERJERIA PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS - OFERTA D'OCUPACIÓ A L'ESPAI LABORA DE XÀTIVA

 Bases per a lloc de treball de conserjeria per a les instal·lacions esportives municipals.

 

BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC D'ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MOIXENT

Bases per a borsa de treball d'arquitecte técnic municipal.

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos, tribunal i data primer exercici.

 

 Llistat definitiu d'admesos i exclosos.

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D'UN LLOC DE TREBALL PER A PROVEIR TEMPORALMENT LES NECESSITATS MUNICIPALS D'AUXILIAR DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)
Finalitza el termini el 28 de juliol de 2020.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA POR LA QUE SE PROCEDE A LA APROBACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL PARA LA SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE AUXILIAR DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
RESOLUCIÓ APROVACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC ESPORTIU MUNICIPAL
Termini de presentació d'instàncies de 10 dies naturals a contar des del dia següent a la publicació del BOP.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA POR LA POR LA QUE SE RESUELVE LA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL PRODUCIDO EN LA RESOLUCIÓN NÚM. 710 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2020
LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL
SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO PARA PROVEER TEMPORALMENTE LAS NECESIDADES MUNICIPALES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.