PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PER Al 2021 DE L'AJUNTAMENT DE MOIXENT

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PER Al 2021 DE L'AJUNTAMENT DE MOIXENT

D'acord amb el que es preveu en el REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA de l'Ajuntament de Moixent se sotmet a la participació ciutadana l'elaboració/proposada d'idees i projectes per a la seua inclusió, en el seu cas, en el Pressupost Municipal de 2021. 

Els Pressupostos Participatius són una eina de participació de la ciutadania en la gestió de la seua ciutat, mitjançant la qual, els veïns i veïnes col·laboren en l'elaboració, gestió i execució del pressupost, buscant entre tots les millors solucions a les necessitats existents. Els Pressupostos Participatius donen major transparència i eficàcia a la gestió dels recursos públics, obrint un diàleg entre ciutadania, representants polítics i personal tècnic de l'administració sobre el quin i el com es gastarà els diners públics.

L'objectiu és promoure la participació activa de les persones, mitjançant la recollida de propostes concretes d'inversions, serveis, etc.. per a avançar en la democràcia participativa i reforçar la relació entre la societat civil i l'administració pública, participant en la presa de decisions directes, en un context totalment obert a la participació. En definitiva, es tracta d'entendre la gestió pública com alguna cosa que té a veure amb les nostres vides, i que podem no sols participar, sinó també decidir sobre aquests assumptes públics.

Les persones que desitgen participar a través de la pàgina Web Municipal, podran plantejar projectes de despesa i inversió, aquests es valoraran tècnica i econòmicament per personal tècnic municipal i finalment es valorarà la seva execució per part de l'Òrgan de Govern municipal de cara al pressupost municipal de Moixent de 2021.