Bases i convocatòria d'ajudes municipals directes adquisició material de protecció (EPI's)

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES MUNICIPALS DIRECTES A L'ACTIVITAT COMERCIAL MINORISTA PER FER FRONT A LES DESPESES ECONÒMIQUES OCASIONADES PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE PROTECCIÓ, PER A DESENVOLUPAR L'ACTIVITAT COM A MESURA DE PREVENCIÓ DE CONTAGIS DEL COVID-19, DE LES PERSONES TREBALLADORES I DE LA CLIENTELA.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà amb motiu de la publicació de l'anunci de la subvenció al Butlletí Oficial de la Província, sent la seua durada de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a aquesta publicació. *

*Termini presentació instàncies fins el 8 de setembre.