BASES CONVOCATÒRIA PREMIS AL RENDIMENT ACADÈMIC

L'ajuntament de Moixent aprova les bases per la qual es regula la convocatòria i concessió de premis al rendiment acadèmic curs 2019-2020.

Presentació de sol·licituds: des del 23 d'octubre al 5 de novembre de 2020, tots dos inclosos
 
Ací us podeu descarregar les bases i la instància: