Centre Formació d'Adults

CONSULTEU TOTES LES NOVETATS EN LA NOSTRA PÀGINA DE FACEBOOK

INFORMACIÓ I MATRÍCULES: CASA DE LA CULTURA DE MOIXENT  (DESPATX EPA, PLANTA BAIXA)

Telèfon: 96 226 10 30 (de 16 A 20 hores)

672 45 58 07 (mòbil EPA)

Correu-e: epa@moixent.es

 

El Centre de Formació de Persones Adultes es troba en la Casa de la Cultura de Moixent i oferix els següents programes formatius i cursos:

 • Alfabetització i iniciació a la formació bàsica de la persones adultes (Primer Cicle FBPA)
 • Preparació proves lliures per a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària (majors 18 anys)
 • Preparació proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà (majors 17 anys)                                    
 • Cursos de valencià de preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i proves de certificació de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI):       
  • Grau Elemental (B1)
  • Grau Mitjà (C1)
  • Grau Superior (C2)
 • Cursos d'anglés de preparació de les proves de certificació de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI):
  • Nivell Inicial-Bàsic (A2.1 i A2.2)
  • Nivell Intermedi (B1.1 i B1.2)
  • Nivell Avançat (B2.1)                                                      
 • Castellà/Valencià per a nouvinguts 
 • Cursos d'Informàtica i Internet: nivell inicial, intermedi i avançat
 • Curs de dansa popular
 • Escola d'Adults Oberta: amb activitats d'extensió sociocultural obertes a la població
 • Altres tallers i activitats que es realitzen al llarg de l'any

La Casa de la Cultura té obertes les seues portes al públic a la vesprada: des de les 15:00 h fins a les 22:00 h.