CALENDARI DE SERVEI DE RECOLLIDA DE EFECTES I TRASTOS

Al llarg de l'any i una vegada al mes, es poden traure els "trastos" durant la nit anterior al dia de recollida. D'aquesta manera, durant el matí de cada primer dilluns de mes, es passa a recollir-los.

Per realitzar aquest servei òptimament, es prega als veïns i veïnes que els ubiquen correctament al costat dels contenidors i que respecten el fet de que durant el dia de recollida ja no es poden treure. 

S'anota també que, tots els dimecres, l'Ecoparc Mòbil és troba a disposició en el Carrer La Mota per poder depositar tot tipus de residus. 

Siguem respectuosos per fer una gestió correcta!