Subvencions associacions del Municipi de Moixent

Bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions a les associacions esportives, culturals, socials, mediambientals o benèfiques amb personalitat jurídica pròpia, que figuren degudament inscrites en el Registre Municipal d'Associacions, i acrediten el desenvolupament d’activitats en benefici dels veïns i veïnes de Moixent.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 d’agost de 2020.

 

A continuació s’adjunten les bases i els models que les entitats interessades hauran de presentar per a sol·licitar la subvenció de la convocatòria d'ajudes per a les associacions del municipi de Moixent.