Millora i dotació de serveis en polígon industrial Jaume I mitjançant renovació il•luminat públic per lluminàries led, senyal. horitzontal i vertical, càmeres vigilància

L'Ajuntament de Moixent va obtindre una ajuda de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019, per al polígon industrial “JAUME I.

En l'exercici 2019 s'ha dut a terme la col·locació de fibra òptica per a la millora, modernització i dotació del P. I. JAUME I.
S'ha dotat de fibra òptica al polígon amb la finalitat que les empreses existents en aquest polígon poden tindre Internet a la màxima velocitat.

Aquest projecte està realitzat amb l'ajuda de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), acollit al PROGRAMA MILLORES INFRAESTRUCTURES PARCS EMPRESARIALS.
PROJECTE PLURIENNAL: MILLORA I DOTACIÓ DE SERVEIS EN POLÍGON INDUSTRIAL MITJANÇANT RENOVACIÓ IL·LUMINAT PÚBLIC PER LLUMINÀRIES LED, SENYAL. HORITZONTAL I VERTICAL, CÀMERES VIGILÀNCIA I FIBRA (P.I. JAUME I)

SUBVENCIÓ CONCEDIDA
ANY 2019: 187.187,00 euros

Suport financer d'IVACE a través del PROGRAMA MILLORES INFRAESTRUCTURES PARCS EMPRESARIALS.