OCUPACIÓ - TRÀMITS - SERVICIS

05 DE FEBRERO 

 

Borsa de treball extraordinària per al cos de professors tècnics de Formació Professional en l'especialitat de Mecanitzat i Manteniment de Màquines. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places d'analista programador de sistemes d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Farmacia Hospitalària d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, A2-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 11/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat de Tecnologia. (Borsa de treball extraordinària) (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a de la Funció Administrativa (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Treballador/a social (Elda) (OPOSICIÓ)

ARQUITECTES TÈCNICS/TÈCNIQUES (Alcalà de Xivert) (BORSA DE TREBALL)

Agent de policia local (Almussafes) (BORSA DE TREBALL)

Cos d'advocacia de l'Administració general (Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)) (OPOSICIÓ)

Inspectors d'educació (Govern dels Illes Balears: Conselleria d'Educació i Universitat) (OPOSICIÓ)

 

04 DE FEBRERO 

 

Cos superior de gestió de tributs A2-30, convocatòria 2/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos auxiliar de l'Administració, escala auxiliar de Gestió C2-01-01, sector d'Administració general, convocatòria 9/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Director/a d'infermeria d'atenció primària del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101951) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101952) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 62310) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva de personal tècnic investigador en pràctiques. (Convocatòria 2019/07) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a facultatiu/iva especialista en Pneumologia investigador/a (convocatòria 2019/08) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Conserges (L'Alfàs del Pi) (BORSA DE TREBALL)

PROFESSOR/A d'OBOE (Torrevieja) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a infantil (Almenara) (OPOSICIÓ)

Encarregat/ada de manteniment d'equips informàtics (Almenara) (OPOSICIÓ)

Netejadors/ores (Almenara) (OPOSICIÓ)

Peons d'RSU (conductors/ores) (Almenara) (OPOSICIÓ)

Convocatòria proves selectives personal funcionari interí de Psiquiatres del cos facultatiu de sanitat penitenciària (metge d'especialitats) (Ministeri de l'Interior) ( COBERTURA INTERINA)

Cos d'enginyers navals. (Codi 1402) (Ministeri de Foment) (OPOSICIÓ)

Escala de titulats superiors de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. (Codi 6305) (Ministeri de Treball, Immigracions i Seguretat Social) (OPOSICIÓ)

Oficial de Gestió i Serveis Comuns al Parc Mòbil de l'Estat. (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ)

Titulat superior d'Activitats Específiques, titulat mitjà d'Activitats Específiques, oficial de Gestió i Serveis Comuns, oficial d'Activitats Tècniques i Professionals i ajudant de Gestió i Serveis Comuns (Ministeri de Justícia) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ)

Titulat superior de Gestió i Serveis Comuns, titulat superior d'Activitats Tècniques i Professionals, titulat mitjà d'Activitats Tècniques i Professionals, tècnic superior d'Activitats Tècniques i Professionals, tècnic superior d'Activitats Específiques, oficial de Gestió i Serveis Comuns, oficial d'Activitats Tècniques i Professionals i ajudant de Gestió i Serveis Comuns (Ministeri de Foment i els seus organismes autònoms). (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ)

Titulat superior de Gestió i Serveis Comuns, titulat superior Activitats Tècniques i Professionals, titulat superior d'Activitats Específiques, tècnic superior d'Activitats Tècniques i Professionals, oficial de Gestió i Serveis Comuns i ajudant de Gestió i Serveis Comuns (Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i els seus organismes autònoms). (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ)

Titulat superior de Gestió i Serveis Comuns, titulat superior d'Activitats Tècniques i Professionals, titulat superior d'Activitats Específiques, titulat mitjà d'Activitats Tècniques i Professionals, titulat mitjà d'Activitats Específiques, tècnic superior d'Activitats Tècniques i Professionals, oficial de Gestió i Serveis Comuns i oficial d'Activitats Específiques (Ministeri de l'Interior i els seus organismes autònoms). (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ)

 

28 DE ENERO 

 

Directora o director de Gestió Sanitària (núm. de lloc 45468). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

 

26 DE ENERO 

 

 

 

Cos superior tècnic d'Enginyeria en Informàtica, A1-06, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 6/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02. Convocatòria 28/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d'accés lliure i de persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 7/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Escala APF-01-01, Subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, Convocatòria 33/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Ajudant d'oficis (Finestrat) (OPOSICIÓ)

Treballador/a social (Villena) (OPOSICIÓ)

Encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar (Caudiel) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Agent de Policia Local (Alberic) (OPOSICIÓ)

Agent de Policia Local (Sedaví) (OPOSICIÓ)

ADMINISTRADOR DE SEGURETAT (AD 7) - ASSISTENT DE SEGURETAT (AST 3) (Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a de la funció administrativa (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

 

25 DE ENERO 

 

16/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE NOU LLOCS D'AUXILIAR DE GESTIÓ EN SANT MATEU, VINARÒS, NULES, BENICÀSSIM, VILAREAL, VILANOVA D'ALCOLEA, VALL D'UIXÒ, XERICA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-16-02 Escala educació social. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

ATS/ Diplomat universitari en Infermeria (OPO-2004) i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Borsa de Treball d'especialistes en integració social (EIS) grup C1. (OPE-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C2-01 escales 01 auxiliar gestió i 02 auxiliar servei. (LLIURE). (Les proves selectives se valoraran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 4/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'Arquitectura, A1-18, convocatòria 14/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'Arquitectura, A1-18, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional, Convocatòria 15/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cuerpo Superior Técnico de Medicina de la Administración, A1-24, turno de acceso libre y turno de personas con diversidad funcional, Convocatoria 21/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic de Psicologia, A1-20, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Subgrup A2 Superior de gestió educació social TMEM (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a estadístic/a investigador/a: (Convocatòria 2019/06) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Arquitecte tècnic (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ)

Tècnic de sistemes (Diputació Castelló) (BORSA DE TREBALL)

TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (Castelló de la Plana/Castellón de la Plana) (OPOSICIÓ)

Tècnic de Mobilitat i Seguretat Viària (Castelló de la Plana/Castellón de la Plana) (OPOSICIÓ)

Inspector de la Policia Local (La Pobla de Vallbona) (OPOSICIÓ)

Psicòloga/òloga de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) (Mancomunitat la Serrania) ( COBERTURA INTERINA)

Tècnic de la funció administrativa (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) (BORSA DE TREBALL)

 

24 DE ENERO 

 

 
 

Convocatòria 108/2018. Concurs de trasllat dels cossos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística i A2-03 superior de gestió de promoció lingüística de l'administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos superior tècnic d'administració general, A1-01, torn de promoció interna (convocatòria 23/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Directora o director de Gestió Sanitària (núm. de lloc 55748). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Execució de la sentència 542/2017, de 30 de novembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo contenciós-administratiu, secció segona, PO. 2/161/2015, Convocatòria 44/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, Informàtics, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Facultatiu Especialista en Medicina Intensiva. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Facultatiu Especialista en Medicina Intensiva. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria borsa de caràcter extraordinari de les categories que a continuació s'indiquen: director/a de centre, director/a psicòleg, psicòleg/a, terapeuta ocupacional, terapeuta / terapeuta ocupacional, coordinador/a atenció sanitària, conductor/a mecànic/a, ajudant de residència, responsable de torn, auxiliar de manteniment, monitor/a d'ocupació, monitor/a d'atenció social, zelador/a-guarda, governant/a i auxiliar de cuina. (INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria borsa de caràcter urgent de les categories que s'indiquen a continuació: director/a de centre, director/a psicòleg, psicòloga, terapeuta ocupacional, terapeuta / terapeuta ocupacional, coordinador/a atenció sanitària, conductor/a mecànic/a, ajudant de residència, responsable de torn, auxiliar de manteniment, monitor/a d'ocupació, monitor/a d'atenció social, zelador/a-guarda, governant/a i auxiliar de cuina. (INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)) (BORSA DE TREBALL)

Escala oficial especialista (referència C11/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala oficial especialista (referència C12/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala oficial especialista (referència C13/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Auxiliar d'Administració General (Elda) (OPOSICIÓ)

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (estabilització) (Benidorm) (OPOSICIÓ)

Tècnic d'Administració General (estabilització) (Benidorm) (OPOSICIÓ)

Cos d'enginyers industrials de l'Estat (codi 0700). (Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme) (OPOSICIÓ)

Cos d'enginyers tècnics del SOIVRE (codi 0615) (Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme) (OPOSICIÓ)

Director executiu adjunt d'Europol (2019/C 28 A/01) (Europol) (BORSA DE TREBALL)

Secretari general (H/M) en la Secretaria General del Comité Europeu de les Regions (grau de contractació AD 16/3) (Comité de las Regiones (CDR)) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista d'àrea de diferents especialitats (Govern de Canàries: Conselleria de Sanitat) (BORSA DE TREBALL)

Administratiu (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials) (BORSA DE TREBALL)

Administratiu (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar d'Infermeria (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials) (OPOSICIÓ)

Cos superior facultatiu institucions sanitàries de la Junta d'Andalusia, especialitat Veterinària. (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials) (OPOSICIÓ)

Infermer (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials) (BORSA DE TREBALL)

Monitor/a de neteja (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials) (BORSA DE TREBALL)

Metge (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials) (BORSA DE TREBALL)

Treballador/a social (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials) (BORSA DE TREBALL)

Treballadora social -l (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials) (BORSA DE TREBALL)

 

21 DE ENERO 

 

Cos superior tècnic d'investigadors científics (convocatòria 26/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'investigadors científics (convocatòria 28/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'administració general, A1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. (Convocatòria 22/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Professors del Conservatori de Música d'Almoradí. (Almoradí) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic de gestió (L'Alcora) (BORSA DE TREBALL)

 

20 DE ENERO 

 

Director/a mèdic d'atenció primària del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101949) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

 
 

 

19 DE ENERO 

 

Cos A1-01 administració general, convocatòria 22/15 (OPE-2015), i funcionaris de carrera o laborals fixos (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos auxiliar de l'Administració, escala auxiliar de Gestió C2-01-01, sector d'Administració general, convocatòria 9/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'administració general, A1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. (Convocatòria 22/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'administració general, A1-01, torn de promoció interna (Convocatòria 23/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a d'Investigació: (Convocatòria 2019/04) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a infermer/a investigador/a. (Convocatòria 2019/05) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Tècnic/a mitjà/ana d'Arxiu Gràfic (Diputació Provincial de València) (OPOSICIÓ)

Policia local (Petrer) (OPOSICIÓ)

 

18 DE ENERO

 

14/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE SET LLOCS DEL COS C2-04-01 VIGILANT D'OBRES PÚBLIQUES EN ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

350-B. Cos A1-24 tècnics de la medicina (LLIURE). (Les proves selectives es computaran d'ofici). (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

351-B. Cos A1-25-02 tècnic de prevenció de riscos laborals. (Les proves selectives es computaran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria 60/2018. Cos A2-01 superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 73/2018. Concurs de trasllats de l'administració general, dels cosos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Llengua i Literatura Valenciana. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Cos C1-01, administratius/ives de l'administració de la Generalitat. PI (OPE-14) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos d'Administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01. Accés per a funcionaris de carrera i Personal contractat laboral del personal del Consell de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos d'inspectors (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos de mestres (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cossos de secundària i altres cossos (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (CONCURS DE TRASLLATS)

Director/a assistencial del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 62309) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director/a d'infermeria d'atenció primària del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101951) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director/a d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101950) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director/a d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101950) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director/a econòmic/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101948) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director/a mèdic d'hospital del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101953) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director/a mèdic d'hospital del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101953) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Grup C (subgrup C1), sector administració general. OPO-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Subdirector/a d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101952) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 62310) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101925) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101927) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a Investigador/a Farmacèutic/a expert en Investigació en Vacunes i Real World Data.(Convocatòria 2019/02) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a Tècnic/a Investigador/a en Formació d'ECC.(Convocatòria 2019/03) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Auxiliar d'Ajuda a Domicili (Agost) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria places d'auxiliar de Servei a temps parcial en la Fundació Esportiva Municipal. (Valencia) (OPOSICIÓ)

Convocatòria procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal per a la cobertura de places d'auxiliar de Servei a temps parcial en la Fundació Esportiva Municipal de València. (Valencia) (OPOSICIÓ)

Subaltern/conserge (La Pobla de Farnals) (OPOSICIÓ)

Tècnic econòmic (La Pobla de Farnals) (OPOSICIÓ)

 

17 DE ENERO

 

11/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE DOS LLOCS DEL COS A1-01 EN VALENCIA DE PROGRAMES TEMPORALS DE 6 MESOS. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

13/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE CUATRE LLOCS PER AL COS A2-20 DE FISIOTERAPEUTES A BURRIANA, BORRIOL I ALCOI (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Agents mediambientals, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 16/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Agents mediambientals, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Zelador/a d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Zelador/a d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de treballador o treballadora social de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterna, 42/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Infermer/a d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Infermer/a d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Renovació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) ( CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS)

Tècnic especialista en radioteràpia (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Tècnic o tècnica en cures auxiliars d'infermeria d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Tècnic/a especialista en radioteràpia (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Lletrats (Universitat Politècnica de València (UPV)) (OPOSICIÓ)

Cuidador/a del camp de futbol (Almenara) (OPOSICIÓ)

Educador/a infantil (Almenara) (OPOSICIÓ)

Encarregat/ada de manteniment d'equips informàtics (Almenara) (OPOSICIÓ)

Netejadors/ores (Almenara) (OPOSICIÓ)

PSICÒLEG/ÒLOGA DE SERVEIS SOCIALS (Almenara) (OPOSICIÓ)

Peons d'RSU (conductors/ores) (Almenara) (OPOSICIÓ)

Treballador/a social (Almenara) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a de turisme (Almenara) (OPOSICIÓ)

Administratius (Vallada) (BORSA DE TREBALL)

 

16 DE ENERO

 

Agents Mediambientals, sector administració especial, torn de promoció interna , Convocatòria 16/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Agents mediambientals, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Convocatòria 82/2018. Concurs de trasllats dels cossos i escales A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrònoma, i A2-14, superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 83/2018. Concurs de trasllats del cos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 84/2018. Concurs de trasllats d'administració especial del cos A2-14 superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos superior tècnic d'enginyeria de mines, A1-13, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 20/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos Superior de gestió de Promoció Lingüística A2-03 Convocatòria 1/16 de 4 llocs de treball del Cos superior de gestió de Promoció Lingüística (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a investigador/a bioinformàtic/a. (Convocatòria 2019/01) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Escala auxiliar tècnica i de laboratoris. Referència 2855/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a de Laboratori. Referència 2924/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals. Referència 2990/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mitjà/ana estadístic/a. Referència 2915/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a superior de Medi Ambient (Universitat de València (UV)) (BORSA DE TREBALL)

Agent de la Policia Local (Villena) (OPOSICIÓ)

Agent de polícia local (Cocentaina) (OPOSICIÓ)

Arquitecte/a tècnic/a. (Orihuela) (BORSA DE TREBALL)

Inspector de la policia local. (Nules) (OPOSICIÓ)

Llicenciat o graduat en Bioquímica (Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)) (BORSA DE TREBALL)

Metge cardiòleg (Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)) (BORSA DE TREBALL)

Facultatiu especialista d'àrea en Anestesiologia i Reanimació (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic mitjà per a l'Agència Pública Empresarial Sanitària Costa del Sol. (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (BORSA DE TREBALL)

 

15 DE ENERO

 

354-B. Cos A2-01 Tècnic mitjans de protocol (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

355-B. Cos A1-29 Tècnic d'estadística (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-06 Cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-14 Cos superior tècnic d'enginyeria de telecomunicació de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-15 Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-17 Cos superior tècnic d'enginyeria forestal de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-30 Cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-02 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-05 Cos superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-09 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-16-02 Escala educació social. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-17 Cos superior de Gestió en Arquitectura de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

ATS/ Diplomat universitari en Infermeria (OPO-2004) i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Agents de qualitat ambiental (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Assistent social / DU Treball Social. (Borsa Lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de Clínica, Grup D, per a la província de Castelló. (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudant de manteniment (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudants tècnics d'investigació, personal laboral. (Borsa d'accés lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Borsa grup B de tècnics de gestió de suport de llengua de signes (LLIURE). (Les proves selectives se computaran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Conductors (OPE-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria 59/2018. Cos A1-01 superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos A1-01 administració general, convocatòria 22/15 (OPE-2015), i funcionaris de carrera o laborals fixos (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos Auxiliar d'Autòpsia, escala C2-10-01. (LLIURE amb prova selectiva) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C1-01, administratius/ives de l'administració de la Generalitat. PI (OPE-14) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C1-03 Especialistes en Educació Especial. (Borsa lliure). Accés telemàtic amb i sense firma electrònica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos d'Administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01. Accés per a funcionaris de carrera i Personal contractat laboral del personal del Consell de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a infantil OPO-2008 i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Fisioterapeutes (borsa lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup C (subgrup C1), sector administració general. OPO-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup E, Administració General (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Enginyer/a agrònom/a (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Mestres de taller (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Personal de neteja (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a social (Dénia) (OPOSICIÓ)

Enginyer/a de Camins, Canals i Ports (Orihuela) (BORSA DE TREBALL)

Agent de la Policia Local. (Tavernes de la Valldigna) (OPOSICIÓ)

Arquitecte tècnic o arquitecta tècnica. (Vallada) (BORSA DE TREBALL)

Metge d'Urgències (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (BORSA DE TREBALL)

Bombera-conductora (Consorci Provincial de Bombers de València) (OPOSICIÓ)

 

13 DE ENERO

 

Cos C2-05 Serveis auxiliars sociosanitaris i educatius, escala 01 auxiliar d'infermeria (LLIURE). (Proves selectives se computaran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Director/a mèdic d'atenció primària del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101949) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Gerent/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101945) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut València-La Fe (núm. lloc 45821) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a mèdic/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101946) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Veterinaris/àries de Salut Pública (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

 

12 DE ENERO

 

Metge (província d'Alacant) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

 

11 DE ENERO

 

 
 
 
 
 
 

Tècnic d'informàtica i innovació tecnològica. Administració especial (Enguera) (OPOSICIÓ)

Facultatiu sanitari especialista. (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

Tècnic auxiliar no sanitari/auxiliar administratiu. (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

 

10 DE ENERO

 

02/19-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE QUATRE LLOCS D'APF-01-01 SUBALTERN I APF-05-02 AJUDANT DE CUINA A ALMASSORA, BENICARLÓ, MORELLA I ORPESA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Director o directora de centre de salut pública (lloc número 40608). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Especialistes en Integració Social (EIS) - Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Animador d'oci i temps lliure (Diputació Alacant) (BORSA DE TREBALL)

Oficial d'Ofici (oficial de Camp) (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria d'Hisenda i Sector Públic) (OPOSICIÓ)

Terapeuta ocupacional (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria d'Hisenda i Sector Públic) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista en Medicina Física i Rehabilitació (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

 

09 DE ENERO

 

01/19-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE 11 LLOCS DELS COSSOS C1-03 EDUCADORS EDUCACIÓ ESPECIAL I C1-04 EDUCADORS ESCOLA INFANTIL, EN PROVINCIA D'ALACANT I PROVINCIA DE CASTELLÓ. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

11/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE DOS LLOCS DEL COS A1-01 EN VALENCIA DE PROGRAMES TEMPORALS DE 6 MESOS. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

353-B. Cos A1-22 Tècnic d'activitat física i esport (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria 73/2018. Concurs de trasllats de l'administració general, dels cosos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 85/2018. Concurs de trasllats de direccions de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-08, superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, i A2-04, superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concatòria 86/2018. Concurso de trasllats del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-01 facultativa d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 87/2018. Concurs de trasllats del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-01 tècnica d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 88/2018. Concurso de trasllats del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-02 facultativa de documentació de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 89/2018. Concurs de trasllats del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-02 tècnica de fons documentals de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos C1-01, administratius/ives de l'administració de la Generalitat. PI (OPE-14) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C1-03 Especialistes en Educació Especial. (Borsa lliure). Accés telemàtic amb i sense firma electrònica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Facultatiu especialista en Radiodiagnòstic (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Facultatiu/iva especialista en Medicina Nuclear (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Auxiliar administratiu (Moncofa) (BORSA DE TREBALL)

Professor de conservatori, especialitat de Piano. (Benicarló) (BORSA DE TREBALL)

Administratiu, consolidació (L'Olleria) (OPOSICIÓ)

Auxiliar administratiu, consolidació (L'Olleria) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a superior de Pressupostos i Comptabilitat (Sueca) (OPOSICIÓ)

Titulats d'escoles tècniques de grau mitjà d'organismes autònoms del MAPA codi 5014 (Ministeri d.Agricultura, Pesca i Alimentació) (OPOSICIÓ)

Cos docent (Generalitat de Catalunya: Departament d'Ensenyança) (OPOSICIÓ)

 

08 DE ENERO

 

Director o directora d'infermeria d'atenció primària del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 1477). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director o directora d'Infermeria d'Atenció Primària del Departament de Salut de la Plana (núm. lloc 48097). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director o directora mèdics d'Atenció Primària del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 13769). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director o directora mèdics d'hospital del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 10696). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director/a econòmic/a B del Departament de Sagunt (núm. lloc 19335) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director/a econòmic/a del Departament de Salut d'Orihuela (núm. lloc 8589). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Directora o director de Gestió Sanitària (núm. posat 45468). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Infermers/es de Salut Pública (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Facultatiu/iva especialista en Hematologia i Hemoteràpia (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Facultatiu/iva especialista en Hematologia i Hemoteràpia (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Subdirectora o subdirector mèdics del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 10697). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Escala auxiliar tècnica i de laboratoris. Referència 2855/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Escala oficial especialista (referència C05/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala oficial especialista (referència C10/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala oficial especialista (referència C12/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala oficial especialista (referència C13/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala tècnica (referència A01/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala tècnica (referència A02/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala tècnica (referència A03/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a de laboratori. Referència 2924/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a en prevenció de riscos laborals. Referència 2990/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mig estadístic. Referència 2915/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Auxiliar de Biblioteca (Benicarló) (BORSA DE TREBALL)

 

05 DE ENERO

 

Obertura de termini d'integració de nous aspirants en la borsa de treball per a substitucions temporals en llocs de treball de la categoria d'ATS/DUE, i d'actualització i aportació de nous mèrits dels candidats ja inscrits en aquesta borsa, en la província d'Alacant, Castelló i València. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars d'infermeria, a la província de Castelló. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars de cuina, a la província de Castelló. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Ajudants de residència/servicis - Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Fisioterapeutes (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Mestres de taller - Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Metge/essa (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Subalterns (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Treballador social  (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Subalterns (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic titulat superior en serveis mèdics (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) (BORSA DE TREBALL)

 

21 DE DECEMBRE

 

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Oncologia Radioteràpica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de fisioterapeuta de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de metge o metgessa SAMU d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica especialista en laboratori d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatoria 93/2018. Cap de secretaría del director/a general. Presidència de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Cos C2-01 escales 01 auxiliar gestió i 02 auxiliar servei. (LLIURE). (Les proves selectives se valoraran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria borsa de caràcter extraordinari de les categories que s'indiquen a continuació: director/a de centre, director/a psicòleg, psicòloga, terapeuta ocupacional, terapeuta/terapeuta ocupacional, coordinador/a atenció sanitària, conductor/a mecànic/a, ajudant de residència, responsable de torn, auxiliar de manteniment, monitor/a d'ocupació, monitor/a d'atenció social, zelador/a-guarda, governant/a i auxiliar de cuina. (INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria borsa de caràcter urgent de les categories que s'indiquen a continuació: director/a de centre, director/a psicòleg, psicòloga, terapeuta ocupacional, terapeuta/terapeuta ocupacional, coordinador/a atenció sanitària, conductor/a mecànic/a, ajudant de residència, responsable de torn, auxiliar de manteniment, monitor/a d'ocupació, monitor/a d'atenció social, zelador/a-guarda, governant/a i auxiliar de cuina. (INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a mitjà/ana d'Arxiu Gràfic (Diputació Provincial de València) (OPOSICIÓ)

Administratiu (Foios) (OPOSICIÓ)

Agent d'igualtat (Mancomunidad "Baix Maestrat") (BORSA DE TREBALL)

Professor instrumentista Flauta (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Cultura i Turisme) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar administratiu/iva (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a superior en Nutrició i Control d'Aliments (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

 

20 DE DECEMBRE

 

15/18-DC. ANUNCI DE DIFCÍCIL COBERTURA DEL COS A1-20 PSICÒLEG/A D'UN LLOC EN GANDIA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars d'infermeria, a la província d'Alacant. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Dermatologia M-Q i Venereologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos superior tècnic d'Arquitectura, A1-18, convocatòria 14/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'Arquitectura, A1-18, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional, Convocatòria 15/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos Superior de gestió de Promoció Lingüística A2-03 Convocatòria 1/16 de 4 llocs de treball del Cos superior de gestió de Promoció Lingüística (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Facultatiu Especialista en Radiodiagnòstic d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Facultatiu Especialista en Radiodiagnòstic. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Facultatiu/iva especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Metges de Salut Pública (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Metges de Salut Pública (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Vacants de Gestió de la funció administrativa (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Auxiliar d'actes culturals i festius (Alaquàs) (BORSA DE TREBALL)

Operari/operària sala esdeveniments culturals. (Alaquàs) (BORSA DE TREBALL)

Psicòloga/o del programa d'atenció psicològica a dones víctimes de violència de gènere. (Alaquàs) (BORSA DE TREBALL)

Treballador social (Alaquàs) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a de l'Àrea de Serveis Públics. (Alaquàs) (BORSA DE TREBALL)

Cos administratiu, escala d'agents tributaris (Govern de Canàries: Conselleria d' Hisenda) (OPOSICIÓ)

Cos superior d'administradors, escala d'administradors tributaris (Govern de Canàries: Conselleria d' Hisenda) (OPOSICIÓ)

Cos de gestió de l'administració, escala tributària (Govern de Canàries: Conselleria d' Hisenda) (OPOSICIÓ)

Zeladors/es (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

 

19 DE DECEMBRE

 

12/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE DOS LLOCS DE 01-06 INFORMÀTICS EN MONCADA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria 82/2018. Concurs de trasllats dels cossos A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrònoma, i A2-14, superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola, de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 83/2018. Concurso de traslados del cos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 84/2018. Concurs de trasllats d'administració especial del cos A2-14 superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Tècnic/a d'emergències sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Auxiliar de farmàcia (Consorci Hospital General Universitari de Valencia) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a coordinador/a d'EC. (Convocatòria 2018/145) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Educador social (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ)

Professor d'Educació Secundària Obligatòria, branca d'Humanitats (Diputació Castelló) (BORSA DE TREBALL)

Agent de l'escala bàsica de l'Ertzaintza (Govern Basc: Departament de Seguretat) (OPOSICIÓ)

 

18 DE DECEMBRE

 

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Anatomia Patològica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Medicina Física i Rehabilitació d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 85/2018. Concurs de trasllats de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-08, superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, i A2-04, superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concatòria 86/2018. Concurso de trasllats del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-01 facultativa d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 87/2018. Concurs de trasllats del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-01 tècnica d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 88/2018. Concurso de trasllats del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-02 facultativa de documentació de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 89/2018. Concurs de trasllats del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-02 tècnica de fons documentals de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Facultatiu especialista en Cirurgia Pediàtrica (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Facultatiu o facultativa especialista en angiologia i cirurgia vascular (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de gestió sanitària. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Tècnic o tècnica especialista en documentació sanitària (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a especialista en documentació sanitària (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Escala auxiliar administrativa. Referència 2850/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Escala auxiliar administrativa. Referència 2875/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Escala auxiliar administrativa. Referència 2886/18 (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic superior economista. (Sagunt/Sagunto) (BORSA DE TREBALL)

Enginyer tècnic. Hospital Clínic Universitari "Lozano Blesa" de Saragossa (Govern d'Aragó: Departament de Sanitat) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Pintor. Hospital Clínic Universitari "Lozano Blesa" de Saragossa (Govern d'Aragó: Departament de Sanitat) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Conserge (Govern de Navarra: Departament de Presidència, Justícia i Interior) (OPOSICIÓ)

Auxiliar de cuina (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

Tècnic especialista en Laboratori (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

Tècnic especialista en Medicina Nuclear (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

Tècnic especialista en Radiodiagnòstic (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

Tècnic especialista en Radioteràpia (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

 

15 DE DECEMBRE

 

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Medicina Intensiva d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Física i Química. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, A2-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 11/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Metge/ssa de família EAP d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Metge/ssa de família EAP d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Tècnic/a Superior en Integració Social (Castelló de la Plana/Castellón de la Plana) (BORSA DE TREBALL)

arquitecte/a tècnic/a (Benetússer) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars Administratius d'Administració General (Canals) (BORSA DE TREBALL)

Inspector de la policia local (Torrent) (OPOSICIÓ)

Enginyer Tècnic Industrial (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Investigador/a Doctor/a (Junta d'Andalusia: Conselleria de Cultura) (OPOSICIÓ)

 

14 DE DECEMBRE

 

2018 - Procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)

2018- Procediment d'accés al cos de catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)

A1-30 Cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria 73/2018. Concurs de trasllats de l'administració general, dels cosos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos A1-01 administració general, convocatòria 22/15 (OPE-2015), i funcionaris de carrera o laborals fixos (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Facultatiu especialista en Neurofisiologia Clínica (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialsta en Neurofisiologia Clínica (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Peons operaris (Portell de Morella) (BORSA DE TREBALL)

Arquitecte tècnic (contractació temporal) (Govern de Navarra: Departament de Presidència, Justícia i Interior) (OPOSICIÓ)

 

13 DE DECEMBRE

 

010/18-DC. ANUNCI DE DIFICIL COBERTURA DE DOS LLOCS DE PSICOPEDAGOGO/A A BUNYOL (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

14/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE SET LLOCS DEL COS C2-04-01 VIGILANT D'OBRES PÚBLIQUES EN ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-06 Cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-11 Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-15 Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-18 Cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-20 Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-30 Cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-02 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-05 Cos superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-08 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-09 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-10 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica de mines de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-14 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-16-02 Escala educació social. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-16-05 Escala teràpia ocupacional. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-17 Cos superior de Gestió en Arquitectura de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

ATS/ Diplomat universitari en Infermeria (OPO-2004) i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Assistent social / DU Treball Social. (Borsa Lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de Clínica, Grup D, per a la província de Castelló. (LIBRE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de gestió, Administració General, Grup C2. (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars d'explotació portuària (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudant d'arxius i biblioteques (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudant de cuina (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudant de manteniment (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudants tècnics d'investigació, personal laboral. (Borsa d'accés lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cuiners (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Conductors (OPE-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos A1-01 administració general, convocatòria 22/15 (OPE-2015), i funcionaris de carrera o laborals fixos (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos Auxiliar d'Autòpsia, escala C2-10-01. (LLIURE amb prova selectiva) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C1-03 Especialistes en Educació Especial. (Borsa lliure). Accés telemàtic amb i sense firma electrònica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C2-01 escales 01 auxiliar gestió i 02 auxiliar servei. (LLIURE). (Les proves selectives se valoraran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos d'Administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01. Accés per a funcionaris de carrera i Personal contractat laboral del personal del Consell de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat, A1-27, administració especial. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Educador/educadora d'educació especial (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a infantil OPO-2008 i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Especialistes prevenció riscos laborals (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Facultatius d'arxius i biblioteques (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Fisioterapeutes (borsa lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Gerent/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101945) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Grup E, Administració General (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup E, ajudant de residencia/servicios. OPE-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Mestres de taller (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut València-La Fe (núm. lloc 45821) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subgrup A2 Superior de gestió administració general (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a de Seguretat i Salut Laboral (INVASSAT). (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics mitjans de gestió cultural (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics superiors de documentació (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Vigilants d'obres públiques (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Escala oficial especialista (referència C05/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala oficial especialista (referència C10/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala tècnica (referència A02/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Inspector/a de la Policia Local (Santa Pola) (OPOSICIÓ)

Zelador-subaltern (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

 

12 DE DECEMBRE

 

13/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE CUATRE LLOCS PER AL COS A2-20 DE FISIOTERAPEUTES A BURRIANA, BORRIOL I ALCOI (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Aparel Digestiu d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Cardiologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Microbiologia i Parasitologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Pediatria d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica d'informàtica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Personal de neteja (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

ANUNCI POSAT DE DIFÍCIL COBERTURA,DE TÈCNIC MITJÀ D'ADMINISTRACIÓ ÚNICAMENT PODRAN SOL·LICITAR EL LLOC, ELS INTEGRANTS DE LA BORSA DEL SERVEF (SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)) (BORSA DE TREBALL)

ANUNCI POSATS DE DIFÍCIL COBERTURA, DE LLOCS TÈCNICS MITJANS D'ADMINISTRACIÓ SET. ÚNICAMENT PODRAN SOL·LICITAR EL LLOC, ELS INTEGRANTS DE LA BORSA DEL SERVEF (SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)) (BORSA DE TREBALL)

Escala tècnica (referència A01/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Informador/a turístics (Benicarló) (BORSA DE TREBALL)

Administratiu (Enguera) (BORSA DE TREBALL)

Administratiu/iva (Riba-roja de Túria) (OPOSICIÓ)

Auxiliars administratius (Enguera) (BORSA DE TREBALL)

Enginyers forestals. Escala administració especial. (Enguera) (BORSA DE TREBALL)

Policia local (La Pobla de Vallbona) (OPOSICIÓ)

Tècnic d'informàtica i innovació tecnològica. Administració especial (Enguera) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a auxiliar de Participació Ciutadana (Riba-roja de Túria) (OPOSICIÓ)

Tècnic de Gestió Informàtica (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència) (OPOSICIÓ)

Tècnic de Suport Informàtic (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència) (OPOSICIÓ)

Zelador-subaltern (Govern de la Comunitat de Madrid: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

 

11 DE DECEMBRE

 

008/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE DOS LLOCS EN ANALÍTICA DE LABORATORI, COS C1-06 DE MONTCADA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

009/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE DOS LLOCS DEL COS A1-01 ADMÓN. GENERAL EN BENIDORM I TORREVIEJA (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Anàlisis Clíniques d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Bioquímica Clínica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Cirurgia Pediàtrica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Endocrinologia i Nutrició d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Oncologia Mèdica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Radiodiagnòstic d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 48/2018. Cos A1-27-01, escala de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat. (DIRECTOR/A-CONSERVADOR/A DE PARCS NATURALS) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Tècnic mitjà d'Infraestructures, sector administració especial (referència 2751/18) (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic o tècnica de gestió de la investigació, sector administració especial (referència 2752/18) (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic o tècnica de gestió de la investigació, sector administració especial (referència 2753/18) (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic o tècnica mitjans d'administració, sector administració general (referència 2750/18) (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Educadors socials (L'Alfàs del Pi) (BORSA DE TREBALL)

Infermer (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mitjà sanitari: Cures auxiliars d'infermeria en el Servei de Salut de la Rioja (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

 

08 DE DECEMBRE

 

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a titulat/ada mitjà/ana. (Convocatòria 2018/145) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a infermer/a. (Convocatòria 2018/144) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a psicòleg/psicòloga. (Convocatòria 2018/143) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Auxiliars de llar (San Fulgencio) (BORSA DE TREBALL)

Treballadora social (Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord) (BORSA DE TREBALL)

Escala superior del cos de seguretat nuclear i protecció radiològica (codi A1300). (Consell de Seguretat Nuclear) (OPOSICIÓ)

Director executiu adjunt de l'EUIPO (M/F) (L'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO)) (PROCESSOS ESPECIALS)

Operari especialitzat (reguardes) (Govern de la Rioja: Consejería de Administracion Pública y Hacienda) (OPOSICIÓ)

Oficial mecànic (Diputació Provincial d'Alacant: Consorci d'extinció d'incendis i salvament) (BORSA DE TREBALL)

 

07 DE DECEMBRE

 

Tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

 

06 DE DECEMBRE

 

Tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Cuiner/a (INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)) (BORSA DE TREBALL)

Cuidador/a (INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)) (BORSA DE TREBALL)

Infermer/a (INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)) (BORSA DE TREBALL)

Fisioterapeuta (INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Cap d'exposicions. Convocatòria 3/2018 (INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Mestre/a de taller (INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Treballador/a social (INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Tècnic/a interseus d'activitats i didàctica. Convocatòria 4/2018 (INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Peó (Almussafes) (OPOSICIÓ)

Auxiliar administratiu (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

Tècnic en Emergències Sanitàries (Govern de Navarra: Departament de Salut) (BORSA DE TREBALL)

 

05 DE DECEMBRE

 

12/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE DOS LLOCS DE 01-06 INFORMÀTICS EN MONCADA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Neurologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Facultatiu/iva especialista en Psiquiatria. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mitjà/ana d'administració. (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mitjà/ana de Laboratori (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mitjà/ana de Traducció (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

INSPECTOR/A de la Policia Local (Santa Pola) (OPOSICIÓ)

Peó de manteniment (Benirredrà) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a titulat/ada superior (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) (BORSA DE TREBALL)

 

04 DE DECEMBRE

 

Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Matemàtiques. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior tècnic de Psicologia, A1-20, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Execució de la sentència 542/2017, de 30 de novembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo contenciós-administratiu, secció segona, PO. 2/161/2015, Convocatòria 44/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, Informàtics, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista en Psiquiatria d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Professors d'Escola Oficial d'Idiomes en l'especialitat de Valencià (borsa de treball extraordinària) (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un titulat/ada superior. (Convocatòria 2018/142) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a de gestió de projectes nacionals. (Convocatòria 2018/141) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Escala tècnic mitjà (referència B05/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala analista-programador (referència B04/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Enginyer/a de Camins, Canals i Ports (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ)

Agent de polícia local (Cocentaina) (OPOSICIÓ)

PROFESSORS DE CONSERVATORI DE MÚSICA, ESPECIALITAT OBOÉ (Almoradí) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a social (Nules) (BORSA DE TREBALL)

Oficial/a electricista (Nules) (BORSA DE TREBALL)

Tècnid d'administració general (Gandia) (BORSA DE TREBALL)

Escala superior de tècnics de trànsit (Ministeri de l'Interior) (OPOSICIÓ)

 

01 DE DECEMBRE

 

Convocatòria 31/2018. Cos A1-06, superior tècnic en enginyeria informàtica de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 32/2018. Cos A2-02, superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos superior de Gestió en Geodèsia i Cartografia, A2-12. Convocatòria 30/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Escala APF-01-01, Subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, Convocatòria 33/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Gerent/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101945) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut València-La Fe (núm. lloc 45821) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subgrup A2 Superior de gestió administració general (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic mitjà d'Infraestructures, sector administració especial (referència 2751/18) (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic o tècnica de gestió de la investigació, sector administració especial (referència 2752/18) (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic o tècnica de gestió de la investigació, sector administració especial (referència 2753/18) (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic o tècnica mitjans d'administració, sector administració general (referència 2750/18) (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Auxiliars del Servei d'ajuda a domicili. (Albaida) (BORSA DE TREBALL)

Cos de diplomats comercials de l'Estat (Ministeri d'Economia i Hisenda) (OPOSICIÓ)

Arquitectes tècnics i aparelladors (Govern de Castella i Lleó: Presidència) (OPOSICIÓ)

 

30 DE NOVEMBRE

 

11/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE DOS LLOCS DEL COS A1-01 EN VALENCIA DE PROGRAMES TEMPORALS DE 6 MESOS. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

350-B. Cos A1-24 tècnics de la medicina (LLIURE). (Les proves selectives es computaran d'ofici). (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

351-B. Cos A1-25-02 tècnic de prevenció de riscos laborals. (Les proves selectives es computaran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

6/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE 3 LLOCS D'EDUCACIÓ D'EDUCACIÓ ESPECIAL C1-03 EN MORELLA, ALMENARA I FORCALL. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-05 Cos superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Borsa de treball extraordinària per al cos de professors tècnics de Formació Professional en l'especialitat d'Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics i de Fluids. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Infermer/a obstetricoginecològic/a d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Iinfermer/a obstetricoginecològic/a d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat de Tecnologia. (Borsa de treball extraordinària) (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a superior gestió educació social a la província de València (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Constitució borsa de treball temporal provisional d'urgent necessitat d'administratius. (VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA)) (BORSA DE TREBALL)

Constitució borsa de treball temporal provisional d'urgent necessitat d'enginyers/eres tècnics/tècniques forestals per a diferents centres de treball de la Comunitat Valenciana. (VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA)) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a (convocatòria 2018/138) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a dietista-nutricionista (convocatòria 2018/140) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a postdoctoral en Microbiòtica Intestinal. (Convocatòria 2018/139) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

TREBALLADOR/A SOCIAL (Dénia) (OPOSICIÓ)

Cos de tècnics i diplomats especialistes, especialitat de Ciències Experimentals. (Govern de la Comunitat de Madrid: Vicepresidència Primera, Consejeria de presidència i Càrrec de portaveu del Govern) (OPOSICIÓ)

29 DE NOVEMBRE

Arquitecte/a (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ)

28 DE NOVEMBRE

 

Cos superior tècnic d'Arquitectura, A1-18, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional, Convocatòria 15/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Contractació laboral temporal de diverses categories professionals en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. (SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a (Convocatòria 2018/137) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

LLOC DIFÍCIL COBERTURA d'ADMINISTRATIU (Centre Servef de Formació Alacant- Babel) ÚNICAMENT PODRAN SOL·LICITAR EL LLOC, ELS INTEGRANTS DE LA BORSA DEL SERVEF (SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)) (BORSA DE TREBALL)

LLOC DIFÍCIL COBERTURA d'Administratiu (Centre Servef d'Ocupació de Torrevieja) ÚNICAMENT PODRAN SOL·LICITAR EL LLOC, ELS INTEGRANTS DE LA BORSA DEL SERVEF.ES TINDRAN EN COMPTE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES PER Al LLOC AUXILIAR DE GESTIÓ(Centre Servef Ocupació de Torrevieja) - C2 12 E005, anunciat en data 19.11.2018, de manera que els sol·licitants d'aquest lloc NO HAN DE presentar nova sol·licitud per a optar per aquest lloc d'Administratu (SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a mitjà/ana d'administració. (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mitjà/ana de Laboratori (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mitjà/ana de Traducció (Universitat Miguel Hernández Elx) (OPOSICIÓ)

TÈCNIC/A IGUALTAT (La Nucia) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a d'administració general (Alfafar) (OPOSICIÓ)

Oficial/a d'ofici (electricista) (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria d'Hisenda i Sector Públic) (OPOSICIÓ)

Titulat/ada superior (psicòleg/òloga) (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria d'Hisenda i Sector Públic) (OPOSICIÓ)

ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTICA (Ciutat Autònoma de Ceuta: Conselleria d'Economia i Hisenda) (OPOSICIÓ)

ENGINYER/A TÈCNIC/A TELECOMUNICACIONS (Ciutat Autònoma de Ceuta: Conselleria d'Economia i Hisenda) (OPOSICIÓ)

ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS (Ciutat Autònoma de Ceuta: Conselleria d'Economia i Hisenda) (OPOSICIÓ)

 

24 DE NOVEMBRE

 

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de metge o metgessa de família EAP d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional , convocatòria 35/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 34/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior Gestió d'Administració Sociosanitària, A2-19, Convocatòria 25/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior Gestió d'Administració Sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna en dues modalitats: horitzontal i mixta. Convocatòria 26/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cuerpo Superior Técnico de Medicina de la Administración, A1-24, turno de acceso libre y turno de personas con diversidad funcional, Convocatoria 21/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02. PROMOCIÓ INTERNA (Convocatòria 29/16) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02. Convocatòria 28/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Facultatiu/iva especialista en Nefrologia. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Renovació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) ( CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS)

Tècnic especialista en radioteràpia (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Tècnic/a especialista en radioteràpia (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Contractació laboral temporal en la categoria de tècnic/jurídic/a (Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació) (CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ) (BORSA DE TREBALL)

Agent de la Policia Local (Villena) (OPOSICIÓ)

Cos superior de tècnics comercials i economistes de l'Estat (Ministeri d'Economia i Competitivitat) (OPOSICIÓ)

Cos superior d'inspectors d'assegurances d'Estat (Ministeri d'Economia i Competitivitat) (OPOSICIÓ)

Escala d'ajudants d'investigació dels organismes públics d'investigació, codi 5024 (Ministeri d'Economia i Competitivitat) (OPOSICIÓ)

Tècnic mitjà per a les unitats de logística. (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Tècnics/mitjans per a les unitats de professionals. (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

 

23 DE NOVEMBRE

Obertura de termini d'integració de nous aspirants en la borsa de treball per a substitucions temporals en llocs de treball de la categoria d'ATS/DUE, i d'actualització i aportació de nous mèrits dels candidats ja inscrits en aquesta borsa, en la província d'Alacant, Castelló i València. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars de cuina, a la província de Castelló. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Ajudants de residència/servicis - Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria 68/2018. Concurs de trasllat cossos A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-18, superior tècnic d'arquitectura, A2-08 superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior de gestió en arquitectura, a llocs de caps de secció i nivell 24. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 69/2018. Concurs de trasllat cos A1-18 superior tècnic d'aquitèctura. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 70/2018. Concurso de trasllat cos A2-17 superior de gestió en arquitectura. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 71/2018. Concurs de trasllat cos A1-11 superior tècnic de enginyeria de camins, canals i ports. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 72/2018. Concurs de trasllat cos A2-08, superior de gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'administració , escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos C1-03 Especialistes en Educació Especial. (Borsa lliure). Accés telemàtic amb i sense firma electrònica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior tècnic d'Arquitectura, A1-18, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional, Convocatòria 15/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos superior de gestió en enginyeria tècnica de mines, A2-10, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 21/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, A2-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 11/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Especialistes en Integració Social (EIS) - Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Especialistes en integració social (EIS) - Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Facultatiu especialista en Psicologia Clínica (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Fisioterapeutes (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Mestres de taller - Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Metge/essa (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Treballador social  (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a superior Gestió Educació Social en la província de Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Vigilant (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a gestor/a base de dades. (Convocatòria 2018/136) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a gestor/a de projectes. (Convocatòria 2018/135) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a de gestió de projectes internacionals. (Convocatòria 2018/133) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un farmacèutic/a especialista en Farmàcia Hospitalària. (Convocatòria 2018/134) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Auxiliar de serveis (Universitat Politècnica de València (UPV)) (BORSA DE TREBALL)

Proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, sector administració general, escala administrativa, de la Universitat de València (ofertes d'ocupació pública UVEG: 2016 i 2017). (Universitat de València (UV)) (OPOSICIÓ)

Agent de policia local (Guardamar del Segura) (OPOSICIÓ)

Assessor/a jurídic/a. (Benetússer) (BORSA DE TREBALL)

Coordinador/a informàtic/a (Benetússer) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a social (Benetússer) (BORSA DE TREBALL)

Psicòleg o psicòloga - psicopedagog o psicopedagoga (Benetússer) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a d'administració general (Canals) (BORSA DE TREBALL)

Assessor/a jurídic/a (Mancomunitat Castelló Nord) (BORSA DE TREBALL)

Assessor/a jurídic/a (Mancomunidad Plana Alta) (BORSA DE TREBALL)

 

22 DE NOVEMBRE

 

009/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE DOS LLOCS DEL COS A1-01 ADMÓN. GENERAL EN BENIDORM I TORREVIEJA (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria 60/2018. Cos A2-01 superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Professors d'escola oficial d'idiomes en l'especialitat de Valencià (borsa de treball extraordinària) (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de Farmàcia (Consorci Hospital General Universitari de Valencia) (BORSA DE TREBALL)

Especialista portuari/ària (Junta d'Andalusia: Conselleria de Foment i Vivenda) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mitjà/ana (Junta d'Andalusia: Conselleria de Foment i Vivenda) (OPOSICIÓ)

 

21 DE NOVEMBRE

 

Constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Improvisació i Acompanyament (5A5). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior de gestió en enginyeria tècnica de mines, A2-10, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 21/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos Superior de gestió de Promoció Lingüística A2-03 Convocatòria 1/16 de 4 llocs de treball del Cos superior de gestió de Promoció Lingüística (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Renovació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) ( CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS)

Assessor/a jurídic/a per a l'equip de Serveis Socials (Mutxamel) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a social (Crevillent) (BORSA DE TREBALL)

Policia local (La Pobla de Vallbona) (OPOSICIÓ)

Procés extraordinari de consolidació/estabilització d'ocupació temporal en la categoria d'auxiliar administratiu. (Paiporta) (OPOSICIÓ)

Subalterns/ernes d'administració general (Gandia) (OPOSICIÓ)

Cos General de la Policia Canàries (Govern de Canàries: Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat) (OPOSICIÓ)

Convocatòria borses de treball pel sistema extraordinari de CONCURS DE MÈRITS, SENSE ENTREVISTA SOCIOPROFESSIONAL, en les categories de metge o metgessa Unitat Hospitalització Domiciliària i FE. Medicina Interna. (Diputació Provincial de Castelló: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló) (BORSA DE TREBALL)

 

20 DE NOVEMBRE

 

Cos C1-03 Especialistes en Educació Especial. (Borsa lliure). Accés telemàtic amb i sense firma electrònica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Renovació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) ( CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS)

LLOC DIFÍCIL COBERTURA d AUXILIAR DE GESTIÓ (Centre Servef d'Ocupació de Torrevieja a Alacant).ÚNICAMENT PODRAN SOL·LICITAR EL LLOC, ELS INTEGRANTS DE LA BORSA DEL SERVEF (SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)) (BORSA DE TREBALL)

Administratius/ives (Benifaió) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Auxiliars d'Ajuda a Domicili (Benifaió) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Tècnic d'administració general (Benifaió) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

 

19  DE NOVEMBRE

 

Analista programador i de sistemes d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Analista programador i de sistemes d'institucions sanitàries. Accés promoció interna. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

 

17  DE NOVEMBRE

 

008/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE DOS LLOCS EN ANALÍTICA DE LABORATORI, COS C1-06 DE MONTCADA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C2-01 escales 01 auxiliar gestió i 02 auxiliar servei. (LLIURE). (Les proves selectives se valoraran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 6/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista en Psicologia Clínica (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Metge/a de la Unitat d'Hospitalització a Domicili d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Metge/metgessa de la Unitat d'Hospitalització a Domicili d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Tècnic/a de Seguretat i Salut Laboral (INVASSAT). (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, sector administració general, escala administrativa, de la Universitat de València (ofertes d'ocupació pública UVEG: 2016 i 2017). (Universitat de València (UV)) (OPOSICIÓ)

Peó (Almussafes) (OPOSICIÓ)

Educador/a social (Mancomunidad El Xarpolar) (BORSA DE TREBALL)

Psicòleg/òloga (Mancomunidad El Xarpolar) (BORSA DE TREBALL)

Infermer/a (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

Diplomat sanitari no especialista/opció Fisioteràpia (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

 

16  DE NOVEMBRE

 

Cos superior tècnic d'enginyeria industrial, A1-12, sector administració especial, convocatòria 17/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'enginyeria industrial, A1-12, sector administració especial, convocatòria 18/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos superior tècnic d'investigadors científics (convocatòria 28/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Operador/a de sistemes multimèdia (Universitat Politècnica de València (UPV)) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a en Conservació i Restauració (Diputació Castelló) (BORSA DE TREBALL)

Bibliotecari/a (Xàtiva) (BORSA DE TREBALL)

Mestre/a de guarderia (Estivella) (BORSA DE TREBALL)

Peó (Puig) (OPOSICIÓ)

Subsinspector del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya. (Generalitat de Catalunya: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural) (OPOSICIÓ)

Diplomat/ada sanitari/ària especialista/opció Llevador/a (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ)

Psicòlegs/psicòlogues (Consell Insular d'Eivissa) (BORSA DE TREBALL)

 

15  DE NOVEMBRE

 

A1-06 Cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-15 Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-18 Cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-20 Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-30 Cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-08 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-09 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-14 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-16-02 Escala educació social. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-17 Cos superior de Gestió en Arquitectura de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

ATS/ Diplomat universitari en Infermeria (OPO-2004) i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Arqueòlegs (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Assistent social / DU Treball Social. (Borsa Lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de Clínica, Grup D, per a la província de Castelló. (LIBRE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de gestió, Administració General, Grup C2. (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars d'explotació portuària (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudant d'arxius i biblioteques (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Borsa de Treball d'especialistes en integració social (EIS) grup C1. (OPE-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

COS C1-13-03, ESPECIALISTES DEL MEDI AMBIENT. AGENTS MEDIAMBIENTALS. (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos A1-01 administració general, convocatòria 22/15 (OPE-2015), i funcionaris de carrera o laborals fixos (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos A1-09, Superior tècnic de seguretat i salut en el treball (OPO-10) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos Auxiliar d'Autòpsia, escala C2-10-01. (LLIURE amb prova selectiva) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C1-03 Especialistes en Educació Especial. (Borsa lliure). Accés telemàtic amb i sense firma electrònica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos d'Administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01. Accés per a funcionaris de carrera i Personal contractat laboral del personal del Consell de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat, A1-27, administració especial. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a infantil OPO-2008 i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Fisioterapeutes (borsa lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup C (subgrup C1), sector administració general. OPO-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup E, Administració General (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Informàtics GRUP A (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Enginyer/a Tècnic/a Agrícola (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Subgrup A2 Superior de gestió administració general (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

TM. Prevenció Riscos Laborals (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a de Seguretat i Salut Laboral (INVASSAT). (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics gestió de l'esport (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics superiors de documentació (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Vigilants d'obres públiques (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un farmacèutic/a especialista en Farmàcia Hospitalària. (Convocatòria 2018/132) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Escala tècnic mitjà (referència B05/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala analista-programador (referència B04/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Educador/a social (Tavernes de la Valldigna) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics especialitzats dels organismes públics d'investigació. (Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) (OPOSICIÓ)

Policia local (Ciutat Autònoma de Melilla: Conselleria d'Economia, Ocupació i Administracions Públiques.) (OPOSICIÓ)

 

14  DE NOVEMBRE

 

007/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE 8 LLOCS DE PROGRAMA TEMPORAL DE 6 MESOS, I 3 LLOCS DE PROGRAMA TEMPORAL DE 3 MESOS. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Borsa de treball extraordinària per al cos de professors tècnics de Formació Professional en l'especialitat d'Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics i de Fluids. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Borsa de treball extraordinària per al cos de professors tècnics de Formació Professional en l'especialitat de Mecanitzat i Manteniment de Màquines. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior tècnic d'Enginyeria de Telecomunicació, A1-14, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 7/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior de gestió d'Administració general, A2-01, sector Administració general, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 24/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Convocatòria 5/2018. Administrador/a. Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. (Agència d Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Auxiliar administratiu/iva (Alcàsser) (BORSA DE TREBALL)

Agent d'igualtat (Mancomunitat Comarcal Els Ports) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a social per a la Xarxa Jove (Mancomunitat Comarcal Els Ports) (BORSA DE TREBALL)

Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques (Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó) (BORSA DE TREBALL)

Psicòleg/òloga (Mancomunitat Comarcal Els Ports) (BORSA DE TREBALL)

Treballador/a social (Mancomunitat Comarcal Els Ports) (BORSA DE TREBALL)

Enginyers/eres superiors de Camins, Canals i Ports (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria d'Hisenda i Sector Públic) (OPOSICIÓ)

Titulat/ada superior (investigador/a) doctor/a (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria d'Hisenda i Sector Públic) (OPOSICIÓ)

Gerent del Consorci pla zonal residus zones III i VIII (Consorci Pla Zonal Residus ZONES III i VIII. Area de gestió 2) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

 

13  DE NOVEMBRE

 

Auxiliar de Clínica, Grup D, per a la província de Castelló. (LIBRE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C2-01 escales 01 auxiliar gestió i 02 auxiliar servei. (LLIURE). (Les proves selectives se valoraran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Operari de serveis múltiples (Almassora/Almazora) (BORSA DE TREBALL)

Professor del Conservatori Municipal "Mestre Feliu", en les especialitats de Cant, Percussió i Piano. (Benicarló) (BORSA DE TREBALL)

Professor/a de castellà. (Silla) (BORSA DE TREBALL)

professor/a de valencià (Silla) (BORSA DE TREBALL)

 

10  DE NOVEMBRE

 

Cos Superior de Gestió de Tributs A2-30, Convocatòria 3/16, promoció interna. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Director mèdic d'hospital del Departament de Salut d'Alacant- Sant Joan d'Alacant (núm. lloc 33150) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Auxiliar administratiu, cànon de sanejament. Convocatòria 1/2018 (ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Escala oficial-especialista (referència C06/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala oficial-especialista (referència C07/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala oficial-especialista (referència C08/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala tècnic mitjà (referència B06/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Escala tècnic mitjà (referència B07/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Treballador/a social (Monòver/Monóvar) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista en Radiodiagnòstic (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

Projectes específics d'I+D+F (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Desenrotllament Rural.) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

 

9  DE NOVEMBRE

 

Cos superior tècnic d'enginyeria de mines, A1-13, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 20/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior de gestió d'Administració general, A2-01, sector Administració general, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 24/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior de gestió de tributs A2-30, convocatòria 2/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Personal infermer (Almassora/Almazora) (BORSA DE TREBALL)

Assessor Jurídic (Benifaió) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Cos facultatiu superior, escala de conservadors de museus de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó. (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència) (OPOSICIÓ)

Cos de tècnics i diplomats especialistes, escala d'ajudants de museu. (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència) (OPOSICIÓ)

Ampliació borses de treball de cos de professors d'Ensenyament Secundari, cos de professors tècnics de Formació Professional, cos de professors de Música i Arts Escèniques, cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i cos de mestres. (Govern de castella-la Manxa: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports) (BORSA DE TREBALL)

Operari especialitzat (vivers) L.04/17 (Govern de la Rioja: Consejería de Administracion Pública y Hacienda) (OPOSICIÓ)

Tècnic especialista en empreses per a l'Àrea de Transmissió d'Empreses (Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació Pactem Nord) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic especialista en Empreses per a l'Àrea de Transmissió d'Empreses (Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació Pactem Nord) (BORSA DE TREBALL)

 

8  DE NOVEMBRE

 

004/2018-DC. ANUNCI LLOCS DIFÍCIL COBERTURA DE 12 LLOCS DEL COS A1-01 ADMINISTRACIÓ GENERAL EN CARLET, LLIRIA, ONTINYENT, VALÈNCIA, AIORA I REQUENA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

6/18-DC. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE 3 LLOCS D'EDUCACIÓ D'EDUCACIÓ ESPECIAL C1-03 EN MORELLA, ALMENARA I FORCALL. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior tècnic d'administració general, A1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. (Convocatòria 22/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'administració general, A1-01, torn de promoció interna (Convocatòria 23/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a infermera/iva: (convocatòria 2018/130) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a agent d'innovació. (Convocatòria 2018/131) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Administratiu/iva (Foios) (OPOSICIÓ)

Secretari/ària adjunt/a (graus AD14-AD15) del Tribunal General de la Unió Europea (Tribunal de Justícia de la Unió Europea ) (PROCESSOS ESPECIALS)

 

7  DE NOVEMBRE

 

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de odontòleg o odontòloga d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos superior de Gestió en Arquitectura, A2-17, torn d'accés lliure, Convocatòria 17/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior Gestió en Arquitectura, A2-17, torn de promoció interna, convocatòria 18/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 6/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Director/a mèdic/a d'atenció primària del Departament de Salut de Requena (núm. de lloc 13779) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

TÈCNIC DE PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA (Torrevieja) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a mitjà/ana d'administració general (Biar) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar administratiu/iva d'informació turística (Peñíscola) (OPOSICIÓ)

Agent de la policia local (Tavernes de la Valldigna) (OPOSICIÓ)

Borsa de treball extraordinària per a cos de diplomats i tècnics mitjans, especialitat Enginyeria Tècnica Forestal (Govern de Cantàbria: Conselleria de Presidència i Justícia) (BORSA DE TREBALL)

Administratius/ives (Junta d'Andalusia: Conselleria de Foment i Vivenda) (BORSA DE TREBALL)

Cos de professors (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Educació) (BORSA DE TREBALL)

 

6  DE NOVEMBRE

 

003/18-DC. ANUNCI DOS LLOCS DIFICIL COBERTURA DE TREBALLADOR SOCIAL DE VALÈNCIA I CARLET. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

005/2018. ANUNCI DIFÍCIL COBERTURA DE DOS LLOCS DEL COS A1-01 ADMÓN GENERAL EN CASTELLÓ I VINARÒS (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Assistent social / DU Treball Social. (Borsa Lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Obstetrícia i Ginecologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Reumatologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos superior tècnic d'enginyeria industrial, A1-12, sector administració especial, convocatòria 17/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'enginyeria industrial, A1-12, sector administració especial, convocatòria 18/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Educador/a social (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ)

PROFESSOR/A DE VIOLÍ DEL CONSERVATORI MUNICIPAL (Banyeres de Mariola) (BORSA DE TREBALL)

Professor/a de l'EPA, especialitats Educació General i Educació Específica (anglés) (Banyeres de Mariola) (BORSA DE TREBALL)

Administratiu/iva (Mancomunidad La Vega) (BORSA DE TREBALL)

 

31 DE OCTUBRE

 

Borsa grup B de tècnics de gestió de suport de llengua de signes (LLIURE). (Les proves selectives se computaran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria 59/2018. Cos A1-01 superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos superior gestió d'enginyeria tècnica en Informàtica, A2-02, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior gestió d'enginyeria tècnica en informàtica, A2-02, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 10/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos superior Gestió d'Enginyeria Tècnica en Obres Públiques, A2-08. Convocatòria 16/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'Arquitectura, A1-18, convocatòria 14/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02. PROMOCIÓ INTERNA (Convocatòria 29/16) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02. Convocatòria 28/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior de Gestió en Fisioteràpia, A2-20. Convocatòria 27/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior de Gestió en Geodèsia i Cartografia, A2-12. Convocatòria 30/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a superior de laboratori per a donar suport en la realització del projecte d'investigació titulat "T-CELBANC: Creació d'un banc nacional de limfòcits T específics per a ús immediat en les infeccions oportunistes posttrasplantament (UGP-17-288)". (Convocatòria 2018/129) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a de gestió de la innovació (Convocatòria 2018/127) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a per a donar suport en la realització del projecte d'investigació titulat "T-CELBANC: Creació d'un banc nacional de limfòcits T específics per a ús immediat en les infeccions oportunistes posttrasplantament (UGP-17-288)". (Convocatòria 2018/128) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Escala oficial-especialista (referència C05/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a d'administració general (Alfafar) (OPOSICIÓ)

Cos de tècnics superiors de salut pública, escala de farmàcia (Govern de la Comunitat de Madrid: Vicepresidència Primera i Secretari General del Consell de Govern) (OPOSICIÓ)

Cos de tècnics superiors de salut pública, escala de veterinària. (Govern de la Comunitat de Madrid: Vicepresidència Primera i Secretari General del Consell de Govern) (OPOSICIÓ)

Facultatiu/iva especialista d'àrea (FEA) de l'Aparell Digestiu. Tramuntana de Mallorca (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista d'àrea de l'Aparell Digestiu (Eivissa) (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista d'àrea de l'Aparell Digestiu. Llevant de Mallorca. (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista d'àrea de l'Aparell Digestiu. Menorca (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista d'àrea de l'Aparell Digestiu. Migjorn de Mallorca. (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista d'àrea de l'Aparell Digestiu. Ponent de Mallorca (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

 

30 DE OCTUBRE

 

Borsa grup B de tècnics de gestió de suport de llengua de signes (LLIURE). (Les proves selectives se computaran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Física i Química. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior Gestió en Acció Social A2-16-03. Escala Treball Social, sector administració especial, pel torn de promoció interna en dues modalitats: horitzontal i mixta. Convocatòria 24/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos superior tècnic de Psicologia, A1-20, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior de gestió d'Administració general, A2-01, sector Administració general, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 24/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior de Gestió en Acció Social. Escala Treball Social, A2-16-03, Convocatòria 23/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior de gestió en enginyeria tècnica de mines, A2-10, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 21/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'investigadors científics (convocatòria 26/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 7/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Inscripció en el Col·legi per a la selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (ALTRES)

Subgrup A2 Superior de gestió administració general (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de llicenciat/ada en Farmàcia: (Convocatòria 2018/126) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de metge/essa oftalmòleg/òloga. (Convocatòria 2018/125) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Educador/a social (Alcalà de Xivert) (BORSA DE TREBALL)

Cossos oficials d'arsenals de l'Armada. (Ministeri de Defensa) (OPOSICIÓ)

Cos de tècnics auxiliars del medi natural (Govern de Cantàbria: Conselleria de Presidència i Justícia) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar administratiu/va (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat) (BORSA DE TREBALL)

Zelador (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat) (BORSA DE TREBALL)

Logopeda (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat) (BORSA DE TREBALL)

Administratiu/iva (Consell Insular de Menorca) (OPOSICIÓ)

Auxiliar d'internat (Consell Insular de Menorca) (OPOSICIÓ)

 

27 DE OCTUBRE

 

Administratiu o administrativa de la funció administrativa d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Auxiliars administratius (convocatòria 79/04). (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONVERSIÓ DIRECTA DE PLACES)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Urologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de gestió de la funció administrativa de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de odontòleg o odontòloga d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Improvisació i Acompanyament (5A5). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

cos superior tècnic d'enginyeria de forests, A1-17, sector administració especial, convocatòria 12/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Subgrup A1, Cos Superior Tècnic d'Enginyeria de Montes, A1-17, sector administració especial, torn de promoció interna , Convocatòria 13/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Tècnic/a superior Gestió Educació Social en la província de Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a especialista en anatomia patològica (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

SUBALTERN/A (Centre Servef Formació d'Ontnnent) (SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)) (BORSA DE TREBALL)

TÈCNIC DE PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA (Torrevieja) (BORSA DE TREBALL)

Operari en el cementeri (Xeraco) (BORSA DE TREBALL)

Topògraf/a (Gandia) (OPOSICIÓ)

Carrera diplomàtica. (Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació) (OPOSICIÓ)

Director/a executiu/iva (Grau AD 14) (Agència de Seguretat de les Xarxes i de la Informació de la Unió Europea (ENISA)) (PROCESSOS ESPECIALS)

Caps d'administració (AST 4) en les delegacions de la UE (Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)) (PROCESSOS ESPECIALS)

 

26 DE OCTUBRE

 

Obertura de termini d'integració de nous aspirants en la borsa de treball per a substitucions temporals en llocs de treball de la categoria d'ATS/DUE, i d'actualització i aportació de nous mèrits dels candidats ja inscrits en aquesta borsa, en la província d'Alacant, Castelló i València. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convoctòria 42/2018. Un lloc de subdirector/a General, dos llocs de Cap servei i dos llocs de Secretaria d'alt carrec. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Especialistes en integració social (EIS) - Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Mestres de taller - Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Metge/essa (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Subalterns (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics mitjans especialistes en menors (*TME) província de Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Peó de jardineria, neteja viària i edificis, de gabinet psicopedagògic, de polivalent d'esports i personal per a dependències municipals (Bellús) (BORSA DE TREBALL)

Facultatiu/iva especialista d'Àrea de Cirurgia Cardiovascular de la Gerència d'Atenció Especialitzada () (BORSA DE TREBALL)

 

25 DE OCTUBRE

Auxiliars d'infermeria, a la província de Castelló. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars de cuina, a la província de Castelló. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Ajudants de residència/servicis - Castelló (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de metge o metgessa de família EAP d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, A2-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 11/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Subdirector/a d'infermeria del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (núm. de lloc 17652) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Fisioterapeutes (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Subdirector/a d'infermeria de l'Hospital General d'Ontinyent ? Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (núm. de lloc 61251) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Treballador social  (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Vigilant (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Agent de la Policia Local (Alcàsser) (OPOSICIÓ)

Gestió de la funció administrativa (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat) (BORSA DE TREBALL)

Administratius/ives (Consorci per a la Gestió de Residus del Pla Zonal V5) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics d'Administració general (Consorci per a la Gestió de Residus del Pla Zonal V5) (BORSA DE TREBALL)

 

24 DE OCTUBRE

 

Cos C1-03 Especialistes en Educació Especial. (Borsa lliure). Accés telemàtic amb i sense firma electrònica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a infantil OPO-2008 i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut València-La Fe (núm. lloc 45821) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva de la plaça de biòleg/òloga, per al projecte d'investigació LINGAIN Prospective evaluation of predictive/prognostic immunogenicity biomarkers for target therapy in HER2-positive early breast cancer within the PHERGain clinical study. (Convocatòria 2018/118) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un llicenciat/llicenciada en Ciències Biomèdiques. Convocatòria 2018/119. (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a titulat/ada superior. Convocatòria 2018/123 (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a superior en Anatomia Patològica. Convocatòria 2018/120. (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a superior de Laboratori. Convocatòria 2018/121 (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a superior en Anatomia Patològica. Convocatòria 2018/122 (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un facultatiu/iva especialista en Endocrinologia i Nutrició. (Convocatòria 2018/124) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Soterrador/a (Villena) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a superior en Educació Infantil. (Villena) (OPOSICIÓ)

Oficial/a d'activitats esportives. (Xàtiva) (OPOSICIÓ)

 

23 DE OCTUBRE

 

002/18-DC. ANUNCI DE LLOCS DIFÍCIL COBERTURA COS A1-21 ADMINISTRACIÓ CULTURAL EN SAGUNT (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

004/2018-DC. ANUNCI LLOCS DIFÍCIL COBERTURA DE 12 LLOCS DEL COS A1-01 ADMINISTRACIÓ GENERAL EN CARLET, LLIRIA, ONTINYENT, VALÈNCIA, AIORA I REQUENA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Agents Mediambientals, sector administració especial, torn de promoció interna , Convocatòria 16/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Agents mediambientals, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Cirurgia Maxilofacial d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 31/2018. Cos A1-06, superior tècnic en enginyeria informàtica de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 32/2018. Cos A2-02, superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 36/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: A2-03 cos superior gestió de promoció lingüística, A2-14 cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, A2-15 superior gestió d'administració cultural, A2-16-01 superior gestió d'acció social. Escala d'acció social i administració; A2-16-03 superior gestió d'acció social. Escala treball social. (Promoció interna) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria 37/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d'especialistes en educació especial, C1-04, cos d'especialistes en educació infantil, C1-12 cos d'especialistes en atenció sociosanitària (Promoció interna) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria 38/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: C2-01-01 cos auxiliar de l'Administració. Escala auxiliar de gestió, C2-01-02 cos auxiliar de l'Administració. Escala auxiliar de serveis (promoció interna) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria 39/16:Proves selectives d'accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, Serveis auxiliars generals. Escala subalterns, i APF-01-03, Serveis auxiliars generals. Escala vigilants (promoció interna) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos A1-01 administració general, convocatòria 22/15 (OPE-2015), i funcionaris de carrera o laborals fixos (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior gestió d'Enginyeria Tècnica Agrícola, Escala Enginyeria Tècnica Agrícola, A2-14-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior de gestió d'Administració general, A2-01, sector Administració general, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 24/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos Superior de Gestió d'Administració General, A2-01, sector administració general, torn de promoció interna, Convocatòria 25/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Infermer/a d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Infermer/a d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Tècnic/a mitjà/ana (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Assessor/a jurídic/a (La Vall d'Uixó) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a de medi ambient (La Vall d'Uixó) (BORSA DE TREBALL)

Assessor/a jurídic/a (Mancomunitat de la Vinya i el Marbre/Mancomunidad de la Vid y El Mármol) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior d'inspectors de treball i Seguretat Social (Ministeri de Treball i Immigració) (OPOSICIÓ)

Cos de subinspectors laborals (Escala de Seguretat i Salut laboral) (Ministeri de Treball i Immigració) (OPOSICIÓ)

Cos de subinspectors laborals, escala d'ocupació i Seguretat Social. (Ministeri de Treball i Immigració) (OPOSICIÓ)

Subinspectors laborals (escala de seguretat i salut laboral) (Ministeri de Treball i Immigració) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a de manteniment (referència 11/2018-T-ES). (Junta d'Andalusia: Conselleria de Cultura) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

 

20 DE OCTUBRE

004/2018-DC. ANUNCI LLOCS DIFÍCIL COBERTURA DE 12 LLOCS DEL COS A1-01 ADMINISTRACIÓ GENERAL EN CARLET, LLIRIA, ONTINYENT, VALÈNCIA, AIORA I REQUENA. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Pneumologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Instruments Històrics de Vent (5D5). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria 68/2018. Concurs de trasllat cossos A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-18, superior tècnic d'arquitectura, A2-08 superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior de gestió en arquitectura, a llocs de caps de secció i nivell 24. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 69/2018. Concurs de trasllat cos A1-18 superior tècnic d'aquitèctura. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 70/2018. Concurso de trasllat cos A2-17 superior de gestió en arquitectura. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 71/2018. Concurs de trasllat cos A1-11 superior tècnic de enginyeria de camins, canals i ports. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 72/2018. Concurs de trasllat cos A2-08, superior de gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos C1-01, administratius/ives de l'administració de la Generalitat. PI (OPE-14) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Fisioterapeuta d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Treballador o treballadora social d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Treballador o treballadora social d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Auditor intern o auditora interna (convocatòria AVI 1/2018). Forma de provisió: lliure designació. (AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ (AVI)) (BORSA DE TREBALL)

Agent de la Policia Local. (Tavernes de la Valldigna) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a (Govern de Castella i Lleó: Conselleria d'Agricultura i Ramaderia) (OPOSICIÓ)

Operari/ària especialitzat/ada (cuina) (Govern de la Rioja: Consejería de Administracion Pública y Hacienda) (OPOSICIÓ)

Llicenciat/ada en Ciències Ambientals, Enginyeria Agrònoma, o Enginyeria Química, o Enginyeria Industrial, o màster en Enginyeria Agronòmica (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Desenrotllament Rural.) (BORSA DE TREBALL)

 

19 DE OCTUBRE

 

A1-06 Cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-11 Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-13 Cos superior tècnic d'enginyeria de mines de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-15 Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-18 Cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-20 Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-21 Cos superior tècnic d'administració cultural de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-30 Cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-08 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-09 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-14 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-16-02 Escala educació social. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-17 Cos superior de Gestió en Arquitectura de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

ATS/ Diplomat universitari en Infermeria (OPO-2004) i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Arqueòlegs (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Assistent social / DU Treball Social. (Borsa Lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de Clínica, Grup D, per a la província de Castelló. (LIBRE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de Manteniment. (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de clínica (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de gestió, Administració General, Grup C2. (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars d'explotació portuària (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudant de cuina (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudant de manteniment (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudants tècnics d'investigació, personal laboral. (Borsa d'accés lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Conductors (OPE-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos A1-01 administració general, convocatòria 22/15 (OPE-2015), i funcionaris de carrera o laborals fixos (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos A2-30, gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat. (OPO-15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos Auxiliar d'Autòpsia, escala C2-10-01. (LLIURE amb prova selectiva) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C1-03 Especialistes en Educació Especial. (Borsa lliure). Accés telemàtic amb i sense firma electrònica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos d'Administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01. Accés per a funcionaris de carrera i Personal contractat laboral del personal del Consell de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior tècnic d'investigadors científics (convocatòria 28/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'Investigadors científics, especialitat: investigació en sostenibilitat dels sistemes productius agraris i en producció ramadera. (convocatòria 29/15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat, A1-27, administració especial. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Delineants (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Educador/educadora d'educació especial (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a infantil OPO-2008 i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Fisioterapeutes (borsa lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup A1, Administració General. (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup C (subgrup C1), sector administració general. OPO-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup E, Administració General (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup E, ajudant de residencia/servicios. OPE-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Informàtics GRUP A (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Enginyer tècnic forestal (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Enginyer/a Tècnic/a Agrícola (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Enginyers i enginyeres de mines. OPO-08 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Inspectors/es de tributs de la Generalitat. (OPO-08) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Psicòleg/òloga (OPE-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Subgrup A2 Superior de gestió administració general (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics gestió de l'esport (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics superiors de documentació (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Vigilants d'obres públiques (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva de la plaça de tècnic/a superior en investigació per a l'Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant. (Convocatòria 2018/106) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a (Convocatòria 2018/117) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Assessor/a jurídic/a (Carlet) (BORSA DE TREBALL)

Policia local (Tavernes de la Valldigna) (OPOSICIÓ)

 

18 DE OCTUBRE

 

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva de tècnic/a informàtic/a: (convocatòria 2018/110) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'una persona llicenciada en Farmàcia per a l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (ISABIAL). Convocatòria 2018/114. (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un MONITOR EECC/ DATA MANAGER. (Convocatòria 2018/111) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a d'investigació d'anomalies congènites. (Convocatòria 2018/112) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a d'investigació de malalties minoritàries. (Convocatòria 2018/113) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva de tècnic/a bioinformàtic/a. (Convocatòria 2018/116) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a postdoctoral. (Convocatòria 2018/115) (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Administratius/ives (Sagunt/Sagunto) (BORSA DE TREBALL)

 

17 DE OCTUBRE

 

Convocatòria 36/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: A2-03 cos superior gestió de promoció lingüística, A2-14 cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, A2-15 superior gestió d'administració cultural, A2-16-01 superior gestió d'acció social. Escala d'acció social i administració; A2-16-03 superior gestió d'acció social. Escala treball social. (Promoció interna) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria 37/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d'especialistes en educació especial, C1-04, cos d'especialistes en educació infantil, C1-12 cos d'especialistes en atenció sociosanitària (Promoció interna) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria 38/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: C2-01-01 cos auxiliar de l'Administració. Escala auxiliar de gestió, C2-01-02 cos auxiliar de l'Administració. Escala auxiliar de serveis (promoció interna) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria 39/16:Proves selectives d'accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, Serveis auxiliars generals. Escala subalterns, i APF-01-03, Serveis auxiliars generals. Escala vigilants (promoció interna) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, en l'especialitat de Dolçaina (5C2). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Repertori amb Piano per a Veu (5B3). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria de constitució d'una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, en l'especialitat de Tecnologia Musical (5H1). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Cos C2-05 Serveis auxiliars sociosanitaris i educatius, escala 01 auxiliar d'infermeria (LLIURE). (Proves selectives se computaran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 4/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 6/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnica d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 12/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d'accés lliure i de persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Infermer/a d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Infermer/a d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Personal de neteja d'edificis públics. (Ador) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a de cooperació (Valencia) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a gràfic/a. (Valencia) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a lingüista (Valencia) (OPOSICIÓ)

FEA de Cirurgia General i Aparell Digestiu HCIN 06/18) corresponent a la gerència de Tramuntana (Hospital comarcal d'Inca) (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació del Servei de Salut (Servicio de Salud de las Illes Balears) (BORSA DE TREBALL)

 

16 DE OCTUBRE

 

003/18-DC. ANUNCI DOS LLOCS DIFICIL COBERTURA DE TREBALLADOR SOCIAL DE VALÈNCIA I CARLET. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

ATS/ Diplomat universitari en Infermeria (OPO-2004) i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars d'infermeria, a la província d'Alacant. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars de cuina, a la província d'Alacant. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Borsa grup B de tècnics de gestió de suport de llengua de signes (LLIURE). (Les proves selectives se computaran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Repertori amb Piano per a Instruments (5B4). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Cos d'Administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01. Accés per a funcionaris de carrera i Personal contractat laboral del personal del Consell de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Professors d'escola oficial d'idiomes en l'especialitat de Valencià (borsa de treball extraordinària) (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Contractació laboral temporal de diverses àrees o categories professionals en la Societat Anònima de Mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana. (SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA) (BORSA DE TREBALL)

Escala oficial-especialista (referència C05/18) (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Agent de policia local (el Pinós/Pinoso) (OPOSICIÓ)

ADMINISTRADORS (AD 7) EN ELS ÀMBITS SEGÜENTS: 1. DUANES, 2. FISCALITAT (Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)) (PROCESSOS ESPECIALS)

Cuiner/a i ajudant/a de cuina i servei de menjador i neteja, al Patronat. (Patronat municipal d'Educació Infantil d'Alacant) (BORSA DE TREBALL)

 

 

13 DE OCTUBRE

 

 
 
 

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Radiofísica Hospitalària d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Facultatiu especialista en Psiquiatria d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Facultatiu/iva especialista en Psiquiatria. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

 

12 DE OCTUBRE

 

Sociòleg/òloga (Novelda) (OPOSICIÓ)

Tècnic Mitjà de Gestió. (Benifairó de les Valls) (BORSA DE TREBALL)

Cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació. (Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)) (BORSA DE TREBALL)

Facultatiu/iva tècnic/a, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupació i mercat de treball (Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)) (BORSA DE TREBALL)

 

 

11 DE OCTUBRE

 

Auxiliar administratiu/va de la Funció Administrativa d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Anestesiologia i Reanimació d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Hematologia i Hemoteràpia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Neurocirurgia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Agent de policia local (Sagunt/Sagunto) (OPOSICIÓ)

Auxiliar d'equipaments públics (Xàtiva) (OPOSICIÓ)

 

09 DE OCTUBRE

 

Cos superior de gestió d'Administració general, A2-01, sector Administració general, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 24/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mitjà/ana (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Enginyer/a tècnic/a industrial (Diputació Castelló) (BORSA DE TREBALL)

Agent de la Policía Local (Carlet) (OPOSICIÓ)

Topògraf/a (Gandia) (OPOSICIÓ)

Tècnic mitjà (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (BORSA DE TREBALL)

Cos Administratiu de l'Administració. (Junta d'Extremadura: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública) (OPOSICIÓ)

Cos Auxiliar de l'Administració (Junta d'Extremadura: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública) (OPOSICIÓ)

Cos Tècnic de l'Administració (Junta d'Extremadura: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública) (OPOSICIÓ)

 

 

06 DE OCTUBRE

 

Cos C2-01 escales 01 auxiliar gestió i 02 auxiliar servei. (LLIURE). (Les proves selectives se valoraran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

 

05 DE OCTUBRE

 

Auxiliars de cuina, a la província de València. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de gestió de la funció administrativa de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de metge o metgessa d'unitat d'hospitalització a domicili d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Auxiliar d'infermeria. (Dénia) (OPOSICIÓ)

Diplomada/at en Infermeria (DUE) (Dénia) (OPOSICIÓ)

TREBALLADOR/A SOCIAL (Dénia) (OPOSICIÓ)

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (Pilar de la Horadada) (OPOSICIÓ)

TÈCNICO/TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (Altea) (OPOSICIÓ)

Peó (Puig) (OPOSICIÓ)

Tècnics per a la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives. (Sedaví) (BORSA DE TREBALL)

Assessor/a jurídic/a de serveis socials (Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars per al servei d'ajuda a domicili i de la dependència (Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia) (BORSA DE TREBALL)

Professor/a de Música, especialitats de Trompa, Trompeta i Clarinet. (Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia) (BORSA DE TREBALL)

Servei de neteja d'edificis. (Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a dinamitzador/a de joventut (Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics/iques en inclusió social. (Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia) (BORSA DE TREBALL)

 

04 DE OCTUBRE

 

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un administratiu/iva: (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Soterrador/a (Villena) (OPOSICIÓ)

Treballador/a social (Villena) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a Superior en Educació Infantil. (Villena) (OPOSICIÓ)

Administratius d'administració general. (Canals) (BORSA DE TREBALL)

Agent de la Policía Local (Carlet) (OPOSICIÓ)

Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria (DSI LLIURE-2018). (Generalitat de Catalunya: Departament de Salut) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI-LLIURE-2018) (Generalitat de Catalunya: Departament de Salut) (OPOSICIÓ)

Zelador/a (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

Infermer/a (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

Infermer/a (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques. (Diverses especialitats) (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Educació) (BORSA DE TREBALL)

 

03 DE OCTUBRE

 

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica d'informàtica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos superior de gestió de tributs A2-30, convocatòria 2/16 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos Superior de Gestió de Tributs A2-30, Convocatòria 3/16, promoció interna. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Escala tècnica superior d'investigació, perfil valorització de la investigació en Ciències Naturalesa i Biomedicina, sector d'administració especial. (Universitat de València (UV)) (BORSA DE TREBALL)

Agent d'igualtat (Almoradí) (BORSA DE TREBALL)

Administratiu/iva (Benicarló) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar administratiu/iva (Benicarló) (BORSA DE TREBALL)

Assessor/a jurídic/a en l'Àrea de Benestar Social (Silla) (BORSA DE TREBALL)

Ajudants d'institucions penitenciàries (codi 0921). (Ministeri de l'Interior) (OPOSICIÓ)

Director d'estadístiques de les finances públiques i qualitat (Comissió Europea) (PROCESSOS ESPECIALS)

Personal estatutari de facultatiu/iva especialista d'Àrea de Farmàcia Hospitalària (FEA, grup A1) del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents al sector sanitari d'Eivissa, (Hospital Can Misses). (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Personal estatutari de facultatiu/iva especialista d'Àrea de Farmàcia Hospitalària (FEA, grup A1) del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents al sector sanitari de Llevant de Mallorca, (Hospital de Manacor). (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Personal estatutari de facultatiu/iva especialista d'Àrea de Farmàcia Hospitalària (FEA, grup A1) del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents al sector sanitari de Migjorn de Mallorca, (Hospital de Son Llàtzer). (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Personal estatutari de facultatiu/iva especialista d'Àrea de Farmàcia Hospitalària (FEA, grup A1) del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents al sector sanitari de Ponent de Mallorca, (Hospital de Son Espases). (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Personal estatutari de facultatiu/iva especialista d'Àrea de Farmàcia Hospitalària (FEA, grup A1) del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents al sector sanitari de Tramuntana de Mallorca, (Hospital Comarcal d'Inca). (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Auxiliar subaltern per a persones amb discapacitat intel·lectual (Parlament d'Andalusia) (OPOSICIÓ)

Contractes laborals en el marc de projectes específics d'I+D+F (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Desenrotllament Rural.) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Contractes laborals en el marc de projectes específics d'I+D+F (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Desenrotllament Rural.) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Facultatiu/iva especialista en Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

Tècnic especialista de laboratori (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ)

 

 

02 DE OCTUBRE

 

2018- Procediment d'accés al cos de catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)

A1-20 Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos superior tècnic d'Enginyeria en Informàtica, A1-06, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 5/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Cos superior tècnic d'Enginyeria en Informàtica, A1-06, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 6/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos superior tècnic d'Enginyeria en Informàtica, A1-06, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 6/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Cos d'Administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01. Accés per a funcionaris de carrera i Personal contractat laboral del personal del Consell de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Treballador social  (província de Castelló) (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Inspector de Policia Local (Dénia) (OPOSICIÓ)

Professors de Formació Bàsica de Persones Adultes (EPA). (Betxí) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria de places de: cossos i escales de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial al servei de l'Administració de justícia. (Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Presidència) (BORSA DE TREBALL)

Informàtic/a (Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (Consejo Insular de Mallorca)) (BORSA DE TREBALL)

Informàtic/a (Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (Consejo Insular de Mallorca)) (BORSA DE TREBALL)

Metge/metgessa (Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (Consejo Insular de Mallorca)) (BORSA DE TREBALL)

Contractes laborals en el marc de projectes específics d'I+D+F (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Desenrotllament Rural.) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Bombera-conductora (Consorci Provincial de Bombers de València) (OPOSICIÓ)

 

29 DE SEPTEMBRE

 

 

28 DE SEPTEMBRE

 

Auxiliars de cuina, a la província de València. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Psicòleg/òloga (Agost) (BORSA DE TREBALL)

Cos tècnic administratiu del Parlament Basc. (Parlament Basc) (OPOSICIÓ)

 

27 DE SEPTEMBRE

 

26 DE SEPTEMBRE

 

25 DE SEPTEMBRE

 

22 DE SEPTEMBRE

 

001/18DC. ANUNCI DIFICIL COBERTURA DE 9 POSATS COS C1-03 EDUCADORS EDUCACIÓ ESPECIAL. PROVÍNCIA ALACANT (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, A2-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 11/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Infermer/a d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Infermer/a d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Auxiliar administratiu, cànon de sanejament. Convocatòria 1/2018 (ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Administratiu d'Intervenció (Rafelcofer) (BORSA DE TREBALL)

Administratiu d'Intervenció (Rafelcofer) (BORSA DE TREBALL)

Arxiver/a (Mancomunitat de la Valldigna) (OPOSICIÓ)

 

21 DE SEPTEMBRE

 

001/18DC. ANUNCI DIFICIL COBERTURA DE 9 POSATS COS C1-03 EDUCADORS EDUCACIÓ ESPECIAL. PROVÍNCIA ALACANT (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, A2-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 11/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Infermer/a d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Infermer/a d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Auxiliar administratiu, cànon de sanejament. Convocatòria 1/2018 (ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

 

20 SEPTEMBRE

 

2018 - Procediment d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)

Convocatòria 30/2018. Caps de secció, coordinació i de nivell 24 de naturalesa funcionarial d'administració especial en enginyeria informàtica i telecomunicacions. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Facultatiu especialista en Anestesiologia i Reanimació (Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut) (BORSA DE TREBALL)

 

19 SEPTEMBRE

 

Borsa grup B de tècnics de gestió de suport de llengua de signes (LLIURE). (Les proves selectives se computaran d'ofici) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos auxiliar de l'Administració, escala auxiliar de Gestió C2-01-01, sector d'Administració general, convocatòria 9/16. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Professorat d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'Administració d'Empreses. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar administratiu, cànon de sanejament. Convocatòria 1/2018 (ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)

Assessor jurídic (Orpesa/Oropesa del Mar) (BORSA DE TREBALL)

Cuiner/a (Almassora/Almazora) (BORSA DE TREBALL)

Psicòleg (Orpesa/Oropesa del Mar) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar administratiu/iva (Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència de la província de Castelló.) (BORSA DE TREBALL)

 

16 SEPTEMBRE

 

 

Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Repertori amb Piano per a Instruments (5B4). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Cos A1-01 administració general, convocatòria 22/15 (OPE-2015), i funcionaris de carrera o laborals fixos (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C1-03 Especialistes en Educació Especial. (Borsa lliure). Accés telemàtic amb i sense firma electrònica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Borsa de treball de conserges. (Calp/Calpe) (BORSA DE TREBALL)

Encarregat/ada de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar Municipal (Portell de Morella) ( CONCURS GENERAL DE MÈRITS)

Professor/a FPA Caudiel (Caudiel) ( CONCURS GENERAL DE MÈRITS)

Monitor/a responsable d'activitats esportives. (Picassent) (BORSA DE TREBALL)

Psicòleg/òloga (Picassent) (OPOSICIÓ)

Oficial/a dins del grup professional de Brigada de Manteniment. (Corts Generals) (CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA)

Llicenciat en Medicina, especialitat en Medicina Esportiva (Govern de Cantàbria: Conselleria de Presidència i Justícia) (BORSA DE TREBALL)

Agents Forestals del cos d'Ajudants/es Facultatius/ives d'Administració Especial (F.02/17) (Govern de la Rioja: Consejería de Administracion Pública y Hacienda) (OPOSICIÓ)

 

15 SEPTEMBRE

 

Convocatòria de constitució d'una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Repertori amb Piano per a Veu (5B3). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Professors d'escola oficial d'idiomes en l'especialitat de Valencià (borsa de treball extraordinària) (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic de prevenció de riscos laborals (Universitat Politècnica de València (UPV)) (OPOSICIÓ)

Arquitecte/a (Villena) (OPOSICIÓ)

PSICÒLEG/ÒLOGA (Pilar de la Horadada) (OPOSICIÓ)

Treballador/a social (Pilar de la Horadada) (OPOSICIÓ)

Lletrat al servei del Parlamento de La Rioja (Govern de la Rioja: Consejeria de Presidència i Justícia) (OPOSICIÓ)

 

14 SEPTEMBRE

 

Constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Instruments Històrics de Vent (5D5). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria 60/2018. Cos A2-01 superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria de constitució d'una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Dolçaina (5C2). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Convocatòria de constitució d'una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Tecnologia Musical (5H1). (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)

Mestre/a de Primària (Sant Mateu) (BORSA DE TREBALL)

Professor/a de Valencià (Sant Mateu) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic Mitjà de Promoció Lingüistica (Xàtiva) (OPOSICIÓ)

Administradors i assistents (grups de funcions AD i AST, respectivament) (Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)) (PROCESSOS ESPECIALS)

 

13 SEPTEMBRE

 

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)

A1-06 Cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-11 Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-12 Cos superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-13 Cos superior tècnic d'enginyeria de mines de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-18 Cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-19 Cos superior tècnic en acció social i administració de servicis socials de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-20 Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-24 Cos superior tècnic de medicina de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A1-30 Cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-02 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-08 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-14 Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-16-02 Escala educació social. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-17 Cos superior de Gestió en Arquitectura de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

A2-27 Cos superior de gestió estadística de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

ATS/ Diplomat universitari en Infermeria (OPO-2004) i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Assistent social / DU Treball Social. (Borsa Lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de Clínica, Grup D, per a la província de Castelló. (LIBRE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de clínica (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliar de gestió, Administració General, Grup C2. (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars d'explotació portuària (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Ajudants tècnics d'investigació, personal laboral. (Borsa d'accés lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Conductors (OPE-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos A1-01 administració general, convocatòria 22/15 (OPE-2015), i funcionaris de carrera o laborals fixos (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos A2-30, gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat. (OPO-15) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos C1-03 Especialistes en Educació Especial. (Borsa lliure). Accés telemàtic amb i sense firma electrònica. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos d'Administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01. Accés per a funcionaris de carrera i Personal contractat laboral del personal del Consell de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Educador/educadora d'educació especial (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Educador/a infantil OPO-2008 i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Fisioterapeutes (borsa lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup A1, Administració General. (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup C (subgrup C1), sector administració general. OPO-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Grup E, Administració General (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Enginyer/a agrònom/a (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Metges (OPO 2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Subgrup A2 Superior de gestió administració general (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Vigilants d'obres públiques (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Cos A1-02, advocats/des de la Generalitat. (OPO-14) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (BORSA DE TREBALL)

Psicòleg/òloga (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ)

TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (Altea) (OPOSICIÓ)

 

12 SEPTEMBRE

 

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Medicina Interna d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

 
 

Topògraf/a (Gandia) (OPOSICIÓ)

Procés selectiu per a ingressar, per accés lliure, com a personal laboral fix. Plaça de contramestre: Títol de Mariner de Pont. (Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) (OPOSICIÓ)

Cinc places vacants de tècnic/a d'Auditoria. (Cámara de Comptes de Navarra.) (OPOSICIÓ)

Dues borses de subescala, classe o categoria de delineant/a d'Inspecció Urbanística de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca. (Consell Insular de Mallorca) (BORSA DE TREBALL)

 

11 SEPTEMBRE

 

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Medicina Interna d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos superior tècnic d'enginyeria de mines, A1-13, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 20/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

ANUNCI LLOC DIFICIL COBERTURA d'Auxiliar de gestió en Centre SERVEF d'ocupació d'Aiora (SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)) (BORSA DE TREBALL)

Topògraf/a (Gandia) (OPOSICIÓ)

Procés selectiu per a ingressar, per accés lliure, com a personal laboral fix. Plaça de contramestre: Títol de Mariner de Pont. (Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) (OPOSICIÓ)

Cinc places vacants de tècnic/a d'Auditoria. (Cámara de Comptes de Navarra.) (OPOSICIÓ)

Dues borses de subescala, classe o categoria de delineant/a d'Inspecció Urbanística de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca. (Consell Insular de Mallorca) (BORSA DE TREBALL)

 

8 SEPTEMBRE

 

Convocatòria 13/2018. Concurs de trasllats cos A1-17 superior tècnic d'Enginyeria Forestal i A2-13 superior de gestió d'Enginyeria Tècnica Forestal. Llocs de nivell 24, (barem tipus 1). (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Cos Superior de gestió de Promoció Lingüística A2-03 Convocatòria 1/16 de 4 llocs de treball del Cos superior de gestió de Promoció Lingüística (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Director/a d'infermeria d'atenció primària del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101951) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director/a d'infermeria d'atenció primària del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101951) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Director/a econòmic/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101948) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101952) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 62310) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101925) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101927) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)

Secretari/ària-Intervenció (Vallanca) (OPOSICIÓ)

 

7 SEPTEMBRE

 

Convocatòria 14/2018. Concurs de trasllats, cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal. (Baremo tipus 2) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 15/2018. Concurs de trasllats, cos A2-13 superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal. (Baremo tipus 2). (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 19/2018. Cos A2-09, superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Convocatòria 22/2018. Concurs de trasllats, cos C1-13 de caps de zona i caps de comarca d'agents mediambientals. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (CONCURS DE TRASLLATS)

Conductor/a auxiliar de Bibliobús (Diputació Castelló) (OPOSICIÓ)

Operari/ària usos múltiples (Diputació Castelló) (OPOSICIÓ)

Arxiver/a (La Pobla de Vallbona) (OPOSICIÓ)

Auxiliars d'assistència domicili (Utiel) (BORSA DE TREBALL)

Monitors de tallers de l'Escola d'Adults (Utiel) (BORSA DE TREBALL)

Tècnic/a d'igualtat (Utiel) (BORSA DE TREBALL)

 

6 SEPTEMBRE

 

Auxiliars d'infermeria, a la província d'Alacant. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars de cuina, a la província d'Alacant. (Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) (BORSA DE TREBALL)

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (Ibi) (BORSA DE TREBALL)

Oficial del cementeri i altres serveis municipals. (Biar) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars de serveis (conserges, zeladors i notificadors) (Aldaia) (BORSA DE TREBALL)

Auxiliars de serveis (peons i soterradors) i oficials de 2a polivalents. (Aldaia) (BORSA DE TREBALL)

Educadors/ores socials (Aldaia) (BORSA DE TREBALL)

Oficials soterradors/ores (Aldaia) (BORSA DE TREBALL)

Psicòlegs/psicòlogues (Aldaia) (BORSA DE TREBALL)

Treballador/a social (Aldaia) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics/tècniques jurídics/jurídiques d'assessorament en serveis socials (Aldaia) (BORSA DE TREBALL)

Tècnics/tècniques d'igualtat (Aldaia) (BORSA DE TREBALL)

 

5 SEPTEMBRE

 

Agent de policia local (el Pinós/Pinoso) (OPOSICIÓ)

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (Pilar de la Horadada) (OPOSICIÓ)

Infermer/a (Govern d'Aragó: Departament de Sanitat) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria (Govern d'Aragó: Departament de Sanitat) (OPOSICIÓ)

Cos facultatiu superior, farmacèutic/a (Govern de Cantàbria: Conselleria de Presidència i Justícia) (BORSA DE TREBALL)

 

4 SEPTEMBRE

 

Zelador/a d'institucions sanitàries. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)

Zelador/a d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (PROMOCIÓ INTERNA)

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Oncologia Mèdica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (CONCURS DE TRASLLATS)

Ajudant d'arxius, biblioteques i centres de documentació de la Universitat (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Tècnic o tècnica mitjà (Universitat d'Alacant) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a mitjà/ana de gestió (Diputació Castelló) (BORSA DE TREBALL)

Psicòleg/òloga (Govern de Navarra: Departament de Presidència, Justícia i Interior) (OPOSICIÓ)

 

1 SEPTEMBRE

 

cos superior tècnic d'enginyeria de forests, A1-17, sector administració especial, convocatòria 12/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (OPOSICIÓ)

Subgrup A1, Cos Superior Tècnic d'Enginyeria de Montes, A1-17, sector administració especial, torn de promoció interna , Convocatòria 13/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.) (PROMOCIÓ INTERNA)

Programador/a (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ)

Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques (Los Montesinos) (OPOSICIÓ)

Tècnic/a de medi ambient. (Paterna) (OPOSICIÓ)

Arxiver/a (Mancomunitat de la Valldigna) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista de l'àrea d'Anestèsia i Reanimació de l'SS de les Illes Balears SS de Tramuntana de Mallorca (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista de l'Àrea d'Anestèsia i Reanimació del Servei de Salut Illes Balears S. S. Ponent de Mallorca (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista de l'Àrea d'Anestèsia i Reanimació del Servei de Salut Illes Balears SS Llevant de Mallorca (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista de l'Àrea d'Anestèsia i Reanimació del Servei de Salut Illes Balears SS d'Eivissa (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)

Facultatiu especialista de l'Àrea d'Anestèsia i Reanimació del Servei de Salut Illes Balears S. S. de Menorca (Servicio de Salud de las Illes Balears) (OPOSICIÓ)